Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Mezinárodní press-trip Odra Nisa a marketingové aktivity

Projekt byl realizován v období 10/2010 -10/2011.  ¨Byl financován  z Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Partnerem projektu za německou stranu je Landratsamt Görlitz, Außenstelle Zittau, Hochwaldstraße 29, 02763 Zittau. Partneři souhlasili, že LK převezme za   projekt "Mezinárodní press-trip ODRA-NISA a marketingové aktivity"  roli nositele projektu v rámci Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Cílem projektu byla komplexní přeshraniční spolupráce při výměně informací, zkušeností a propagace cyklostezky Odra Nisa.

Cyklostezka Odra Nisa je dominantním projektem v programu cyklostezek Euroregionu Nisa a navazuje na cyklistické stezky v Německu a Polsku. Vzhledem k tomu, že zhruba 500 km cyklostezky Odra Nisa jde po německém území a německá strana má k dnešnímu datu dokončených téměř 75 % této trasy, chce česká strana v rámci aktivit tohoto projektu využít těchto zkušeností k úspěšné realizaci cyklostezky na české straně. Jednou z aktivit bylo konání workshopu k zpracování územně technické studie Odra Nisa, jelikož cyklostezka Odra Nisa je v současnosti i pilotním projektem páteřních cyklotras Libereckého kraje.

Česká strana prostřednictvím projektu informovala cílové skupiny o aktivitách Libereckého kraje v souvislosti s rozvojem této významné páteřní trasy a v rámci další aktivity projektu byla zorganizována akce s názvem „Mezinárodní presstrip Odra Nisa“, která obsahovala jak konferenci, tak i propagační jízdu na kolech.

Materiály a podklady zpracované v rámci projektu slouží jako informace pro cyklistickou veřejnost v Euroregionu Nisa, ale i pro odbornou veřejnost při hledání řešení v rámci budování bezpečné cyklodopravy.