Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

TÉMATICKÝ ROZVOJOVÝ CYKLOKORIDOR CYKLOSTEZKA VARHANY

  • AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na Českolipsku byla vybudována cyklostezka Varhany, po které se lidé dostanou na kolech z České Lípy až do Kamenického Šenova. Projekt využil tělesa zrušené železniční trati. Realizací výstavby cyklostezky došlo k rozšíření cyklotras o dalších cca 19 kilometrů a též k rozšíření a zkvalitnění sítě turistických tras.

Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné také příznivé sklonové poměry stoupání, které nepřesahují 2,9%. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale stává se tak ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů. 

Stavba cyklostezky se rozběhla v roce 2007, rozdělená byla do tří etap. První se postavila část z České Lípy přes Horní Libchavu do Manušic, druhá byla etapa z Manušic až do Volfartic a třetí, nejnáročnější z Volfartic až do Kamenického Šenova.

Celková šířka cyklostezky je 3,0 m. Předmětem projektu je kromě položení samotného tělesa cyklostezky také osazení zábradlí, výměna dosloužilých mostních objektů.

Investorem stavby je Svazek obcí Cyklostezka Varhany, jehož členy jsou Česká Lípa, Nový Oldřichov, Volfartice a Kamenický Šenov. Celkově přišla na 52 milionů korun. První dvě etapy cyklostezky přišly na 28 milionů korun, s financováním svazku obcí pomohl Státní fond dopravní infrastruktury.  Náklady na třetí etapu se odhadovaly na 45 milionů korun, podařilo se však vysoutěžit cenu o zhruba 17,5 milionů nižší. Projekt Cyklostezka Varhany - III. etapa je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vysoutěženou cenu zhruba 27,5 milionu korun za stavbu třetí etapy cyklostezky Varhany se podařilo ještě snížit o asi 3,5 milionu na konečných 24 milionů. Úsek je totiž postavil bez obrub, které byly v původní projektové dokumentaci. Jejich zasazení do země by bylo velmi technicky náročné, bezpečnost cyklistů však bez nich nebude ohrožená.

Více aktuálních informací najdete na adrese http://www.cyklostezkavarhany.cz/web/