Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor silničního hospodářství

Plán Dopravní obslužnosti LK - finální dokument ke stažení

Hlavní dokument   .... odkaz na soubor v *.pdf

Shrnující dokument   .... odkaz na soubor v *.pdf


Číslování příloh PX-YY-ZZ, kde: 
P… označení „příloha“,  X… číslo hlavní kapitoly,
Y
Y… číslo podkapitoly, ZZ… pořadové číslo přílohy v rámci podkapitol

P1-03: Mapa rozložení školských zařízení
P1-04: Mapa zdravotnických zařízení
P2-01-01: Počet spojů za den (železniční doprava)
P2-01-02: Počet cestujících za den celkem (železniční doprava)
P2-01-02a: Počet cestujících za den – osobní a spěšné vlaky (železniční doprava)
P2-02: Seznam linek PAD v LK
P2-03-01: Plán MHD Liberec
P2-03-02: Plán MHD Jablonec n.Nis.
P2-03-03: Plán MHD Česká Lípa
P2-04-01: Mapa tarifních zón IDOL
P2-04-02: Tarify jízdného dopravců v rámci ČR (pro účel srovnání s tarifem IDOL)
P2-05-01: Posouzení atraktivity spojení
P2-06: Mapa urbanizovaného území mimo dostupnost 1km od zastávek veřejné dopravy
Přílohy P1 až  P2 .... odkaz na zip souborů v *.pdf a *.xls

P3-02-01: Vývoj nákladů, tržeb a ztrát
P3-02-02: Kartogram – počet cestujících ve vybraných relacích
P3-02-03: Mapa cest do/ze zóny Liberec
P3-02-04: Mapa denní cesty IDOL
Přílohy P3 .... odkaz na zip souborů v *.pdf

P4-01-01: Stav silnic II. a III. třídy
P4-01-02: Požadavky na infrastrukturu pro provoz PAD
P4-02-01: Kategorizace železničních tratí
P4-02-01a: Kategorizace železničních tratí (mapa tratí vč. zastávek)
P4-02-02: Librail – železnice v LK v r. 2030
P4-02-03: Cíle a opatření pro železniční tratě
P4-02-04: Obraty cestujících na vlakových zastávkách
P6-02-01: Seznam obcí s uvedením faktorů produkce a atrakce
P6-05-01: Standardy železničních vozidel
P6-05-02: Upřesnění standardu zastávek
P6-05-03: Kategorizace autobusových zastávek
P6-08-01: Analýza dopadů navržených standardů
P6-08-02: Seznam obcí – koncepce standardního a nadstandardního spojení
Přílohy P4 až P6 .... odkaz na zip souborů v *.pdf  a *.xls

P7: Mapa dopravně-logických celků
P7-01-01: Koncepce dopravy – seznam linek drážní dopravy
P7-01-02: Koncepce dopravy – seznam autobusových linek
P7-01-03: Koncepce dopravy dle měst a obcí

P7-01-04: Tramvajová linka 11 – rozdělení standardních a nadstandardních spojů
P7-02-01: Koncepce spojení DSOJ (popis)
P7-02-01a: Analýza počtu cestujících a model standardního rozsahu spojů na lince 101
P7-02-01b: Analýza počtu cestujících a model standardního rozsahu spojů na lince 126
P7-02-01c: Analýza počtu cestujících a model standardního rozsahu spojů na lince 104
P7-02-02: Koncepce spojení DSOJ (ekonomika)
P7-02-03: Analýza na linkách PAD 310 a 311
P7-03-01: Uzavírání smluv v železniční dopravě
Přílohy P7 .... odkaz na zip souborů v *.pdf a *.xls

P10-02-01: Absorpční kapacita projektů (pro PRLK)
P10-04-01: Externí revize dokumentu – posudek Technické univerzity v Liberci
P10-04-02: Externí revize dokumentu – posudek Univerzity Pardubice
Přílohy P10 .... odkaz na zip souborů v *.pdf, *.xls a *.docx