Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Mapové projekty resortu dopravy - GIS resortu dopravy

Mapové úlohy z oblasti Dopravy. Zobrazovaná data jsou průběžně doplňována a aktualizována. Uživatelé z oblasti veřejné správy mohou žádat správce serveru (kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz) o poskytnutí autorizovaného přístupu.
MAPOVÉ PROJEKTY RESORTU DOPRAVY - START SERVERU

Konkrétní veřejné mapové projekty, běžící této době na mapovém serveru:

 • Integrovaná doprava Libereckého kraje / AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
  Registr zastávek Libereckého kraje.
  Autobusové linky a spoje v IDOL, dopravci ve veřejné dopravě na území LK.
  Možnost výběru dle čísla linky a propojení na web o jízdních řádech IDOS firmy CHAPS s.r.o., kde je uveřejněn aktuální jízdní řád linek ve formátu *.pdf.
  Tarifní data IDOL.

 • ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC
  Projekt zobrazuje technologii a prioritu zimní údržby Libereckého kraje na úsecích silniční sítě ve správě Libereckého kraje.

 • NEHODOVÉ ÚSEKY
  Projekt zobrazuje lokalizaci úseků silniční sítě registrovaných dle Policie ČR jako rizikové z hlediska nehod. Obsahuje informaci o počtu nehod na úsecích a počty nehod dle vybraných parametrů.

 • OBECNÉ MODULY
  Katastr

  (rastrové a digitální katastrální mapy, z DKM přímé propojení přes číslo parcely do Nahlížení do katastru nemovitostí na webu ČÚZK)

  Letecké snímky / Ortofotomapy (wms služby, ortofotomapy ČUZK, px 0.5 m )

  Obecná topologie (běžné prvky, převážně z balíčku ZABAGED)

  Správní hranice

  Adresní body (Český statistický úřad)

  Kontakt: