Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Audit ve společnosti SILNICE LK skončil. Prokázal porušení zákona, špatné hospodaření a zásadní pochybení předchozího vedení společnosti

16. 12. 2020

Třetí a konečná zpráva o stavu akciové společnosti SILNICE LK, kterou včera projednávali krajští radní, nepřinesla pozitivní informace o tom, jak zástupci původního představenstva společnosti hospodařili. Podle auditního šetření mimo jiné docházelo ke zkreslování účetních dat a účetních závěrek, k nákupu techniky v rozporu s platnou legislativou či k závažným nedostatkům v evidenci majetku.

„Audit nám ukázal neefektivnost jak v provozním hospodaření, tak při nákupech techniky, odhalil její fiktivní opravy nebo zjistil chyby v zadávání veřejných zakázek,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Nákupy byly předražené zhruba o 15 procent, což činí bezmála 27 milionů korun,“ doplnil Sviták. 

Rada Libereckého kraje projednávala dne 8. září 2020 první dílčí zprávu z „Analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů Silnice LK, a.s. a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů“. Její výstupy považovalo představenstvo společnosti za natolik závažné, že navrhlo valné hromadě jejich rozpracování a valná hromada společnosti uložila Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva společnosti, předložit valné hromadě druhou dílčí zprávu z auditu a následně konečnou třetí dílčí zprávu z auditu dodané společností NEXIA AP a.s. a zprávu o přijatých a navrhovaných nápravných opatřeních.

Liberecký kraj podal 10. listopadu trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci nákupu pohonných hmot. „Na základě všech předložených materiálů, které nyní máme k dispozici, připravujeme podání dalších trestních oznámení, zejména v souvislosti s hospodářskou soutěží, pletichou a porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ řekl Jan Sviták.

„Již nyní jsou ve společnosti SILNICE LK přijímána nápravná opatření. Zrušil se tendr na nákup nakladačů, mobilních telefonů a tak podobně. Chtěl bych znovu ujistit občany, že i přes tyto všechny kroky je pod novým vedením společnost provozně i finančně stabilizovaná a zimní údržba silnic i další činnosti společnosti není nikterak omezena,“ uzavřel Sviták.

„Dlouhodobě jsme vyjadřovali nespokojenost s prací vedení společnosti především v provozní oblasti. Teprve hloubkový nezávislý audit přinesl jasná fakta a odhalil pochybení velkého rozsahu. Na základě toho připravujeme systém kontrol a pravidel pro všechny organizace, ve kterých má kraj majetkový podíl tak, aby se podobná situace v některé z nich nemohla opakovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

dfagad

Zadejte text