Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bilance dopravních nehod v Libereckém kraji za první pololetí

17. 07. 2015

Za prvních šest měsíců letošního roku zemřelo na silnicích Libereckého kraje 6 osob. To je nejméně ze všech krajů. Oproti loňskému roku došlo ke snížení o 3 usmrcené. Těžce zraněno bylo 51 lidí, což je naopak nárůst o 8 osob.

Během prvního pololetí zemřelo na silnicích Libereckého kraje šest osob, oproti roku 2014 došlo ke snížení o třetinu. Liberecký kraj tak vykázal v rámci ČR nejnižší počet obětí dopravních nehod. Naopak počet těžce zraněných vzrostl oproti stejnému období loňského roku o osm, na celkových 51. Počet lehce zraněných se zvýšil o jednoho na celkových 476.

Všechny smrtelné dopravní nehody byly zaviněny řidiči motorových vozidel – tři řidiči osobních, dvě nákladních vozidel a jedna motocyklistou. Dvě z nehod se staly v obci, čtyři pak mimo obec. Čtyřicet těžce zraněných jde na vrub řidičů motorových vozidel, pět nemotorových vozidel, pět chodců (bohužel tři z nich zavinily děti), jedna osoba byla těžce zraněna při střetu se zvěří. „Počet usmrcených sice poklesl, nicméně k přílišnému optimismu důvod není. Těžce zraněno bylo naopak o osm osob více, hranice mezi těžkým zraněním a smrtí bývá někdy velmi tenká,“ dodává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Počet vyšetřovaných nehod, u kterých asistoval alkohol, poklesl o 26 na 81. Ovšem u 63 z nich byla zjištěna hladina alkoholu v krvi viníka na úrovni 1 promile a vyšší. Navíc bylo vyšetřováno 18 nehod s asistencí drog, zde ovšem došlo k extrémnímu nárůstu případů o patnáct. „Vysoký podíl vyšetřovaných dopravních nehod s přítomností alkoholu ve výši nad jedno promile a nově i drog naznačuje, že se jedná o téma, kterému by měla být věnována patřičná pozornost jak na straně prevence, tak i represe. Je třeba výrazněji zasáhnout již při přípravě začínajících řidičů a utvářet hodnotový systém, kde alkohol za volantem nemá své místo. Represivní složky pak musí nekompromisně trestat,“ upozorňuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Nehodovost v České republice
Za první pololetí letošního roku zemřelo na silnicích České republiky 263 osob, což je o dvě méně než v roce 2014. Těžce zraněno bylo 1 111 jedinců, i zde je registrován pokles, a to o 219 osob. Počet lehce zraněných činil 10 757, je tak oproti loňskému roku nižší o 228. Přestože došlo k poklesu celkového počtu usmrcených, nárůst registrujeme u spolujezdců v osobních automobilech (a to o celých čtrnáct), dále pak chodců (+1), cyklistů (+3), řidičů traktorů (+2) a řidičů jiných nemotorových vozidel (+1).

Nehodovost z pohledu aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP)
Strategickým cílem aktuální NSBSP je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru zemí EU28 (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V cílovém roce 2020 by tak na českých silnicích nemělo být usmrceno více než 333 osob a těžce zraněno 2 122 osob. V letošním roce pak by nemělo zemřít více než 505 jedinců a počet těžce zraněných by neměl být vyšší než 2 676, v Libereckém kraji by neměl počet usmrcených překročit 15 a těžce zraněných 110. Byť došlo ke snížení počtu usmrcených, dosavadní vývoj naznačuje, že v tomto směru letos v ČR cíl daný aktuální Národní strategií splněn nebude. Navíc mezi jednotlivými kraji panují nemalé rozdíly. Zatím nejhorší bilanci v počtu usmrcených osob vůči celoročnímu předpokladu vykazují kraj Jihomoravský a Olomoucký. Liberecký kraj se naopak v tomto ohledu řadí mezi tři nejlepší kraje.

Bližší informace podá:
Jan Polák, 776 844 388, jan.polak@bezpecnenasilnicich.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text