Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bozkov má zrekonstruovanou silnici

12. 06. 2015

Slavnostním přestřižením pásky bude ukončena II. etapa rekonstrukce silnice III/2887 v Bozkově. Stavební práce v této části probíhaly od poloviny dubna a přišly na necelé 3 mil. Kč. Zprovoznění silnice, které se uskuteční ve středu 17. června od 10:15 hodin na náměstí v Bozkově, se vedle starosty obce Stanislava Doubka, zástupců zhotovitele a dalších hostů zúčastní také krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Rekonstruován byl úsek o délce 216 m. Stavební práce zahrnovaly odstranění stávající konstrukce ze žulové dlažby a zhotovení nové a dále úpravu šířkového uspořádání komunikace včetně obnovy systému odvodnění. „Stavba, kterou realizovala společnost EUROVIA CS, byla spolufinancována z 85 % dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž celkové náklady činily 2.980.230 Kč včetně DPH,“ uvádí radní pro dopravu Vladimír Mastník.

„Jedná se o třetí dokončenou stavbu v letošním roce z dotace ze SFDI, v rámci níž realizujeme dohromady 37 akcí v celkovém objemu 235 mil. Kč,“ dodává vedoucí odboru dopravy Jan Čáp s tím, že minulý týden byly dokončeny opravy silnice III/2903 v Zámecké ulici ve Frýdlantě a III/28713 v Radoňovicích. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text