Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Cyklostezka sv. Zdislavy bude zase o něco delší

24. 01. 2018

Rada Libereckého kraje včera rozhodla o výběru zhotovitele projektové dokumentace na další úsek cyklostezky sv. Zdislavy, konkrétně na trasu Cvikov – Svor. Celková délka řešeného úseku je asi 2,8 km. Současně radní už na svém minulém jednání schválili bezúplatný převod přes devět a půl tisíce metrů čtverečních pozemku obci Kunratice
u Cvikova. Po něm povede jiný úsek cyklostezky sv. Zdislavy, a to z Kunratic do Drnovce.

„Cyklodoprava je jednou z priorit současné krajské koalice. Převedený pozemek v hodnotě 191.400 Kč poslouží k vybudování úseku oblíbené cyklostezky, která zvýší bezpečnost pěších a cyklistů podél dopravně velmi zatížené státní silnice I/13,“ říká Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, která má ve svém resortu i správu majetku.

Rada kraje na včerejším jednání rozhodla o výběru dodavatele na zpracování dokumentace pro projekt „Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov–Svor“. Projektovou dokumentaci zpracuje společnost M-PROJEKCE s.r.o. za nabídkovou cenu 942.590 Kč včetně DPH. „Nejzazším termínem pro předání kompletní dokumentace včetně všech povolení je konec léta roku 2019. Příští rok budeme také žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu této části cyklostezky,“ komentuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Cyklostezka sv. Zdislavy je jednou z páteřních cyklotras na území Libereckého kraje. Úsek mezi Svorem a Cvikovem by měl vést po bývalém drážním tělese, pokračovat po stávající zemědělské cestě a třetí část čeká na vybudování své trasy. Cyklostezka povede souběžně v náspu podél silnice I/13 až do Cvikova ke křižovatce se silnicí III. třídy na Sloup v Čechách. Nový úsek částečně propojí již vybudovaný, a to od Nového Boru s podjezdem nebo nadjezdem komunikace I/13
u Svoru.

Liberecký kraj podpořil od roku 2014 síť strategických směrů rozvoje cyklodopravy, která čítá přes 300 km. Cyklostezka sv. Zdislavy do této podpory patří a obce nacházející se na její trase každý rok žádají o peníze na projektovou přípravu z Dotačního fondu Libereckého kraje. „Do letošního roku jsme na projekt přispěli částkou 2.370.000 Kč,“ dodává náměstkyně Jitka Volfová.

Na rozvoj cyklistické dopravy a na podporu projektové přípravy v oblasti cyklodopravy má letos Liberecký kraj v dotačních programech připraveno 8.500.000 Kč. Termín pro podání žádostí bude, po schválení krajským zastupitelstvem, do 21. 3. 2018. O peníze mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony nebo obecně prospěšné společnosti.  

 

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text