Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další ruiny v Ralsku půjdou dolů

09. 08. 2017

Rada kraje odsouhlasila zahájení zadávacího řízení na odstranění tří havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko. K zemi půjdou objekty původního generálního štábu. Demolici bude zajišťovat Krajská správa silnic LK, která má bývalý vojenský prostor ve správě. Předpokládaná hodnota demoličních prací je asi 11,5 mil. Kč.

„Z velké části se jedná o finanční prostředky z vyšších daňových příjmů loňského roku. Na demolice objektů v Ralsku máme v rozpočtu připraveno 10 mil. Kč a předpokládám, že podobná podpora na vyčištění prostoru bude vyčleněna i v příštím roce. V Ralsku se nachází přes 170 budov a dvacet z nich se nachází v blízkosti obydlené části Ploužnice, a ty je potřeba co nejdříve zdemolovat,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Po zkušenostech Libereckého kraje z loňského roku bude veřejná zakázka vypsána v režimu design&build. „To znamená, že vybraný zhotovitel zajistí zpracování realizační dokumentace prováděných prací, statického návrhu postupu bouracích prací a technologického postupu při zabezpečení bouracích prací. Výsledkem demoličních prací musí být kompletní odstranění objektů z pozemků, a to za sjednanou celkovou nabídkovou cenu,“ vysvětluje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Vloni kraj nechal zdemolovat dva havarijní objekty za 3,5 mil. Kč. „Právě u budovy bývalého kulturního domu byl vyzkoušený režim design&build, při kterém jsme ušetřili asi 1 mil. Kč,“ pokračuje náměstek Pieter.

V následujících letech hodlá kraj odstranit další objekty včetně asfaltových a betonových ploch. Podle hrubých odhadů však bude potřeba částka kolem 150 mil. Kč „Objektů v dezolátním stavu jsou v prostoru desítky a jejich možné další využití, je vzhledem k stavu, opravdu nereálné. Prioritně se zaměřujeme na demolice těch nejhorších, u kterých hrozí enormní riziko zřícení,“ dodává také hejtman Martin Půta.

Bc. Žitná (Dědková) Markéta
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text