Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Díky spolupráci kraje, obce a soukromého investora budou mít Karlovice opravenou silnici

17. 06. 2015

Rada Libereckého kraje na svém jednání také odsouhlasila příspěvek obci Karlovice na opravu silnice III/2824 v délce 498 metrů v osadě Roudný, a to ve výši 1.556.921,75 Kč z rozpočtu Libereckého kraje. Podmínkou je bezúplatné převzetí rekonstruovaného úseku obcí Karlovice. Tato část bezprostředně navazuje na úsek komunikace ve vlastnictví obce.

Obec Karlovice nabídla Libereckému kraji, že připraví projektovou dokumentaci na opravu silnice III. třídy a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dále zajistila příspěvek ve výši 500.000 Kč od firmy ZEA Sedmihorky s.r.o. na opravu tohoto úseku.

„Komunikace je v havarijním stavu a z pohledu získání příspěvku na její opravu, rada doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení poskytnutí příspěvku. Vzhledem k tomu, že je silnice III/2824 dle kategorie silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji navržena na vyřazení ze silniční sítě, protože svým charakterem odpovídá spíše místní komunikaci, podmínkou vyhovění žádosti je bezúplatného převzetí stavby silnice, včetně pozemků pod silnicí obcí Karlovice,“ uvádí krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad

Zadejte text