Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dopravní snídaně s BESIPEM se koná 22. září

19. 09. 2016

Statistiky dopravních nehod v ČR v posledních dvou letech zaznamenaly nárůst počtu usmrcených. V Libereckém kraji se v roce 2015 snížil počet usmrcených o bezmála 18 procent na celkových 23. Bohužel však během prvních osmi měsíců letošního roku se meziročně počet obětí zvýšil ze 12 na 13. Cyklus Dopravních snídaní s BESIPEM chce napomoci tento stav napravit.

V loňském roce zemřelo na silnicích České republiky 738 osob. Počet obětí tak meziročně narostl o 50, tj. 7,3 procenta. Naopak poklesl počet těžce zraněných, a to z 2 762 na 2 540. V Libereckém kraji zaregistrovaly statistiky nehod 23 usmrcených, o 5 osob méně než v roce 2014. Rozdíl činí bezmála 18 procent. Naopak se zvýšil počet těžce zraněných, a to ze 116 na 122. Stále to jsou ale hrozivá čísla. Klíčem k dalšímu snižování následků dopravních nehod jsou systémový přístup a konkrétní preventivní aktivity na regionální úrovni.

Pozice České republiky v rámci Evropské unie se meziročně významně zhoršila. Zatímco v roce 2014 u nás zemřelo 65 osob na milion obyvatel, loni jich bylo již 70. Ve stejném období se daný ukazatel v rámci celé EU28 zvýšil z 51 na 51,5. Rozdíl oproti průměru EU tak v ČR narostl z 27 na 36 procent.  Naše silnice se tak staly rizikovějšími. Státy, jejichž silnice trvale patří k nejbezpečnějším, dokazují, že řešení existuje. Podmínkou je ovšem systémový a celostní přístup k problematice bezpečnosti silničního provozu, samozřejmostí je i zapojení krajů a obcí. To u nás však doposud chybí.

Cyklus Dopravních snídaní s BESIPEM napoví, jak vykročit žádoucím směrem  
V letošním roce proběhne ve všech krajích již čtvrtý ročník Dopravních snídaní s BESIPEM. V rámci předchozích tří ročníků Dopravní snídaně upozornily na 114 rizikových a nehodových míst po celé České republice, současně byla navržena možná řešení. K září 2016 došlo k žádoucímu vyřešení na 16 místech, na 82 probíhají přípravné aktivity, naopak 16 míst doposud řešeno nebylo. Snahou Dopravních snídaní je, aby se i v letošním roce podařilo identifikovat další nebezpečná místa a navrhnout opatření, jež povedou k žádoucímu zlepšení.

O čem si budeme povídat 22. září 2016 v Liberci
Dopravní snídaně s BESIPEM se bude konat 22. září v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci, začátek konference je v 8.00 hodin. I letos se zaměří na vytipování rizikových míst na komunikacích v rámci kraje a současně na navržení možných řešení. Pozornost bude věnována zejména těm místům, kde dochází ke střetům s pevnými překážkami, a rovněž tak nebezpečným železničním přejezdům. Dojde i na vyhodnocení, nakolik byly realizovány návrhy na zlepšení kvality silniční sítě, které vzešly z diskuzí během Dopravních snídaní v letech 2014 a 2015.   

V rámci zahajovacího přednáškového bloku odborníci z Centra dopravního výzkumu provedou analýzu nehodových míst na území Libereckého kraje, jež bude vycházet z vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2015. Současně navrhnou možná řešení. Porovnání tragických následků nehod v jednotlivých státech EU28 za loňský rok, statistikám nehod na železničních přejezdech v Evropě a ČR a jejich příčinám se bude věnovat zástupce Týmu silniční bezpečnosti. Dopravní policie se zaměří na analýzu nehodovosti a jejích příčin na komunikacích Libereckého kraje. Chybět přirozeně nebude ani samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy, představí svůj program preventivních činností na letošní rok a tolik diskutovaný návrh změn sankčního systému. Odborníci ze společnosti DEKRA CZ se zaměří na pevné překážky v blízkosti komunikací, posoudí je z pohledu řidiče.

Potenciál Dopravních snídaní začít přistupovat k prevenci výskytu závažné nehodovosti novým, zásadně efektivnějším způsobem, vidí i ministr dopravy Dan Ťok: „Myslím si, že je velmi důležité, abyste se zkusili na oblast bezpečnosti podívat netradičně, bezpečnost není o standardních řešeních, bezpečnost je o tom, že si vážíme lidského života a že nám jde o to, aby se lidé nezraňovali a neumírali.“

V diskuzním bloku proběhne rozprava o možných řešeních tří lokalit, ve kterých od začátku roku 2010 došlo k 33 nehodám, během nichž byla 1 osoba těžce zraněna, a 17 osob bylo zraněno lehce. Celkové škody dosáhly částky téměř 12,5 miliónů korun. U každé lokality bude představeno několik možných řešení, v diskuzi je posoudí zúčastnění odborníci a zástupci významných institucí zabývajících se problematikou bezpečnosti v dopravě. Svým názorem budou moci přispět i další přítomní hosté. Ostatně i v minulých letech byla na Dopravních snídaních pro Liberecký kraj navržena možná nápravná opatření, a to na 7 vytipovaných lokalitách. I tam umírají při dopravních nehodách lidé, celkové škody jsou enormní.

O potenciálu Dopravních snídaní s BESIPEM přispět ke snížení počtu usmrcených a vážně zraněných při dopravních nehodách svědčí, že jejími partnery je celá řada veřejno  a soukromoprávních subjektů.  Snídani pro Liberecký kraj letos udělili záštitu, mimo jiné Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje a Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec.

„Jsem rád, že můžeme opět hostit tuto významnou akci v našem kraji. Liberecký kraj věnuje bezpečnosti v silničním provozu dlouhodobě velkou pozornost, a proto se těším, jaké další nápady na zlepšení na dopravní snídani zazní“ uzavírá Vladimír Mastník, člen rady kraje pověřeným vedením resortu dopravy.

Bližší informace podá:
Ing. Petr Bilý
RSE Project s.r.o., koordinátor Dopravních snídaní s BESIPEM
tel.: 725 445 689
e-mail: petr.bily@rseproject.cz
www.dopravnisnidane.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text