Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dopravní výchova dětí probíhá i o prázdninách

30. 07. 2015

Stejně jako v předchozích letech i letos Tým silniční bezpečnosti navštěvuje pravidelně po celý červenec fotbalový Kemp Luďka Zelenky v Českém Dubu, kde pro děti pořádá dopravně bezpečnostní program. Ten zahrnuje připomenutí základních pravidel a také nácvik některých dovedností, které zvyšují jejich bezpečnost.

„Bezpečnosti dětí v našem kraji věnujeme velkou pozornost. Dlouhodobě podporujeme dopravní výchovu na dopravních hřištích a ve školách. O prázdninách se pak věnujeme dětem na táborech a snažíme se také prezentovat problematiku veřejnosti. Program, který představujeme, se orientuje na děti v roli chodce, cyklisty, ale také pasažéra ve vozidle a tomu nejdůležitějšímu, co je nutné naučit a natrénovat. I letos se s programem seznámí na pět set dětí,“ říká k programu Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje, který vede resort dopravy.

Dopravní výchova musí fungovat i mimo školy, zejména v rodinách
Dopravní výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že za efektivní způsob přípravy dětí na bezpečnou účast v silničním provozu lze považovat přípravu na dětských dopravních hřištích. Od roku 2013 je dopravní výchova také součástí osnov přímo ve školách, a žáci by se s ní tedy měli potkávat od první až do deváté třídy.

Co však odborníkům na dopravní bezpečnosti chybí, je podpora dopravní výchovy mimo školu a v rodinách. Přitom právě působení rodiny a mimoškolním aktivitám přičítají velkou důležitost. „Při vzdělávání dětí od sebe nelze oddělit působení školy a jejich rodiny. Naopak je třeba pečlivě dbát na důslednou synergii. Pro dopravní výchovu to platí dvojnásob. Především menší děti se těžko vypořádávají s tím, když něco jiného slyší o zásadách bezpečného a správného chování v silničním provozu ve škole a s diametrálně odlišným přístupem se pak setkávají doma. U starších žáků je pak spolehlivě nakročeno k jejich budoucímu zlehčování nejen příslušných závazných regulí, ale i nepsaných pravidel slušného chování,“ říká Roman Budský, dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti.

Přitom témat, která je nutné dětem stále opakovat a připomínat, není mnoho. Je dobré si uvědomit, že nejčastější příčinou nehody dětí je náhlé vstoupení do vozovky, kdy řidič projíždějícího vozidla nemá šanci včas zareagovat. Je tak nezbytné děti od útlého věku vychovávat k opatrnosti a upozornit na nebezpečí, která hrozí ze strany ostatních účastníků a později také nacvičovat přecházení silnice a správné rozhlédnutí. „Správné návyky pro chování budoucího cyklisty pak zajistíme důsledným používáním cyklistické přilby, výukou dopravních předpisů a hlavně příkladným chováním. Při našich preventivních akcích projektu „Na kole jen s přilbou“ často potkáváme rodiče bez přileb společně s dětmi, které jsou ukázkově vybaveny. Mladý cyklista si pak odnáší přesvědčení, že přilba je pouze něco dočasně nutného, co stejně jako tatínek bude moci v budoucnu odložit,“ uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Důležitou roli hraje také viditelnost. Používání vhodných fluorescenčních a reflexních doplňků mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost, že řidič uvidí dítě včas a získá tak potřebnou dobu pro správnou reakci.

Kontakt:
Jan Polák
koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje
tel: 776 844 388
e-mail: jan.polak@bezpecnenasilnicich.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text