Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman Martin Půta diskutoval s ředitelem CzechInvest o možnostech financování silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci

11. 01. 2022

Více než 20 let trvají diskuze o financování silničního napojení na průmyslovou zónu Jih v Liberci. Možnosti investic za zhruba 323 milionů korun dnes probrali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

„Na konci loňského roku již bylo k napojení na průmyslovou zónu Jih zahájeno územní řízení a nyní probíhá majetkoprávní příprava. Jedná se o poměrně složitou stavbu, která se dotýká 107 pozemků a 12 objektů, z nichž většina jsou rodinné domy. O financování silnice jsem dnes jednal s panem ředitelem Patrikem Reichlem z CzechInvestu. Jeho prostřednictvím chceme zopakovat novému vedení Ministerstva průmyslu a obchodu jejich letitý příslib, že s financováním výstavby této silnice významně pomůže i stát. Pevně věřím, že k tomu dojde,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Předpokládaný začátek stavby by mohl být v roce 2025. Silnice by měla být dlouhá zhruba 1,4 kilometru a počítá s ní už i územní plán statutárního města Liberec (SML). Ulevit by měla přetížené ulici České mládeže. Stavební práce by měl vést Liberecký kraj společně se SML, které má v plánu vybudovat chodníky, veřejné osvětlení a cyklostezku.

V zóně jsou nyní na dvě desítky firem. Ulice České mládeže kapacitně nestačí, denně po ní projede až 17 tisíc aut. Navržená trasa se má vyhnout zástavbě a propojit okružní křižovatku na konci Průmyslové ulice u areálu firmy DENSO s mimoúrovňovou křižovatkou silnice I/35 s Hodkovickou a Minkovickou ulicí.

Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – geneze:

26. 4. 2000 vydal silniční a správní úřad Liberec rozhodnutí, ve kterém je mj. uvedena podmínka, že v případě zaplnění průmyslové zóny nad 50 % pozemkové rozlohy bude řešeno připojení na ulici Minkovická. Tato podmínka nebyla naplněna.

8. 12. 2011 na neplnění této podmínky upozornila Krajská správa silnic Libereckého kraje dopisem odbor dopravy libereckého magistrátu. Ze strany SML však nebyly učiněny žádné kroky k zajištění druhého přístupu do průmyslové zóny a množily se stížnosti ze strany firem v ní sídlících na neudržitelnost současné situace. Následně, po několika jednáních, došlo k rozhodnutí Libereckého kraje zapojit se do přípravy druhého připojení.

3/2017: krajská rada rozhodla o zpracování technické studie

9/2017: krajská rada byla seznámena s technickou studií

10/2017: krajské zastupitelstvo bylo seznámeno s technickou studií

3/2018: uzavřena smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti (dokumentace pro územní řízení)

11/2021: zahájení územního řízení (stále probíhá)

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad