Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jednání k dopravě v liberecké průmyslové zóně Jih

02. 06. 2017

Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá problémy svých členských i ostatních firem s přístupovou cestou do liberecké průmyslové zóny JIH, a proto nabídl pomoc. Stávající napojení průmyslové zóny totiž dlouhodobě neodpovídá počtu aut, která tam denně jezdí. Z toho důvodu se již podruhé potkal s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyany a dalšími povolanými osobami na společném jednání. Svaz chce do roku 2018 pomoci prosadit změny územního plánu, který by vedl k výstavbě nové silnice. 

V zóně o rozloze 125 hektarů působí dvě desítky firem, především dodavatelů autodílů, které zaměstnávají tisíce lidí. S hlavním tahem na Prahu ji spojuje pouze ulice České Mládeže. Ta ale kapacitně nestačí, po silnici totiž denně projede 13 tisíc automobilů.

Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizoval již druhé setkání, aby společně s Libereckým krajem a vedením města řešil problémy, které nedostatečná kapacita silnice firmám způsobuje. Pozvání na setkání přijali hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor statutárního města Liberec Tibor Batthyany, kompetentní zástupci Krajského úřadu, statutárního města Liberec, CzechInvestu a zástupci dotčených firem z průmyslové zóny.

„Kolegům z regionálního zastoupení v Liberci se podařilo zorganizovat již druhé setkání zástupců kompetentních organizací, na kterém začali společně nedostačující kapacitu silnice řešit. Probrali mimo jiné přípravu nového územního plánu,“ uvádí generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.  

„Napojení průmyslové zóny dlouhodobě neodpovídá počtu aut, která tam denně jezdí. Stačí se podívat v hodinách, kdy se mění pracovní směny, kolony vozidel stojí téměř na rychlostní silnici,“ řekl hejtman Martin Půta a pokračoval: „Liberecký kraj na konci dubna zadal technickou studii, v listopadu bychom měli mít oznámení záměru, ze kterého vyplyne, jestli je potřeba podrobnější posouzení vlivu na životní prostředí.“

Krajský úřad Libereckého kraje počítá i se spolufinancováním stavby. Pomoc s hledáním finančních prostředků nabídl i CzechInvest s dalšími organizacemi. Statutární město Liberec bude mít do konce tohoto týdne k dispozici dokumentaci „SEA“ (specifika strategického environmentálního hodnocení). Do poloviny června 2017 vypíše společné jednání s dotčenými orgány. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být změna územního plánu vydána začátkem roku 2018. Ta dovolí postavit v průmyslové zóně Jih novou silnici.

Příští společné jednání zorganizuje SP ČR koncem listopadu či začátkem prosince 2017.

TZ Svaz průmyslu a dopravy ČR

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad