Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jednatelka společnosti KORID LK končí k 31. říjnu ve své funkci

19. 08. 2015

Rada Libereckého kraje se na svém posledním jednání také zabývala odstoupením Stanislavy Jakešové z funkce jednatelky společnosti KORID LK, spol. s r.o. Odsouhlasila odvolání na základě její žádosti k 31. říjnu 2015. Rada kraje rovněž vzala na vědomí informace o hospodaření společnosti za období 1. pololetí 2015 a informace o zajištění pracovních a personálních procesů po ukončení funkce jednatelky.

Společnost KORID LK, spol. s r.o. byla založena rozhodnutím Libereckého kraje. Vznikla 30. března 2005 zápisem do obchodního rejstříku. Jediným společníkem je Liberecký kraj. Od 19. prosince 2012 ve funkci jednatelky působí Ing. Stanislava Jakešová. Rada kraje na včerejším jednání ocenila její pracovní nasazení, které pro rozvoj společnosti udělala. Současně uložila Vladimíru Mastníkovi, radnímu pověřenému vedením resortu dopravy, aby předložil návrh dalšího postupu.

„Liberecký kraj, jako vlastník společnosti, má nyní dostatečný časový prostor na zvážení požadavků na nového jednatele/jednatelku. V současné době je společnost finančně i personálně stabilizovaná,“ uvedla Stanislava Jakešová.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad