Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj dokončil další čtyři opravy silnic spolufinancovaných ze státní dotace

30. 07. 2015

V Libereckém kraji se bude jezdit řidičům zase o něco lépe. Hned na čtyřech dalších úsecích silnic III. třídy byly v těchto dnech dokončeny opravy za více než 19, 6 mil. Kč. Liberecký kraj na ně získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů.

Nový povrch má úsek dlouhý 1,2 km na silnici III/29056 v Pasekách nad Jizerou. Součástí stavebních prací byla i obnova propustků a nezpevněných krajnic a také pročištění rigolů, žlabů a příkopů. Stavební práce přišly na 3 598 556,94 Kč vč. DPH.  

Na silnici III/29037 Lučany – Horní Lučany se pracovalo v úseku dlouhém 1,3 km. Stavbaři tady opravili živičný kryt silnice, dosypali krajnice a vyčistili příkopy. Celkové náklady oprav činily 6 365 368,35 Kč vč. DPH.  

Opravou prošel také úsek v délce 1,1 km na silnici III/28618 v Peřimově. Stavební úprava za 3 661 665,94 Kč vč. DPH spočívala v obnově vrstev vozovky.

Další dokončenou stavební akcí za 5.988.270,60 Kč vč. DPH je silnice III/2702 v obci Drchlava na Českolipsku. Předmětem byla celoplošná oprava krytu vozovky v délce 2,2 km včetně vynechaného úseku pro stavbu propustku v příštím roce. Práce zahrnovaly očištění a obnovu nezpevněných krajnic, pročištění odvodňovacích rigolů a příkopů, provedení celoplošné opravy svrchních stmelených vrstev a vodorovného dopravního značení.

„Liberecký kraj z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 187,4 mil Kč v letošním roce realizuje celkem 37 akcí na silniční síti silnic II. a III. třídy. Stavebně jich je v současné době dokončeno celkem 11, v realizaci je nyní 19 akcí. Zbylé opravy silnic budou zahájeny nejpozději začátkem září tohoto roku. Ke státní dotaci vyčlenil Liberecký kraj ze svých prostředků 40 mil. Kč,“ informuje krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

V příštím roce by měl Liberecký kraj, dle posledních informací, získat dotaci ze SFDI minimálně ve stejné výši jako letos. V současné době jsou proto již připravovány projekty na opravy a rekonstrukce krajských silnic na další roky. V roce 2016 by se mohlo začít pracovat na silnicích například v obcích Okna, Prysk, Troskovice, Josefův Důl, Chuchelna, Horka u Staré Paky nebo v Harrachově a Semilech.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text