Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj má zájem kompenzovat navýšení platů řidičů v ceně dopravního výkonu, podle ministerstva by ale porušil zákon

16. 11. 2016

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 15. listopadu projednávala stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k požadavkům autobusových dopravců v kraji. Ti žádají o úpravu ceny dopravního výkonu na základě zvýšení minimální mzdy, zvýšení počtu státních svátků a změny kolektivní smlouvy. Z vyjádření ministerstva však vyplývá, že cenu dopravního výkonu Liberecký kraj navýšit nemůže.

Podle nařízení Vlády ČR se od 1. 1. 2017 řidičům linkových autobusů zvýší mzdy zhruba o třetinu. V souvislosti s tím Liberecký kraj požádal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o vyjádření ke stávajícím platným uzavřeným smlouvám na zajištění autobusové veřejné dopravy v kraji z roku 2014.

Ministerstvo ale uvedlo, že podle stávajících smluv Liberecký kraj upravit cenu dopravního výkonu nemůže, protože by porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Konkrétně by kraj umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení a tím by změnil ekonomickou rovnováhu ve prospěch jednoho z dopravců, který nyní zajišťuje veřejnou dopravu.

V současné době se již dopravní firmy obracejí na Liberecký kraj, který je objednatelem veřejné dopravy, se žádostí o navýšení kompenzace na rok 2017. Zvýšené mzdové náklady mají totiž přímý dopad na výpočet prokazatelné ztráty. Liberecký kraj v tuto chvíli nemá vyčíslený přesný dopad do nákladů, který toto opatření přinese. Podle předběžného odhadu (požadavku) dopravců se ale bude jednat o navýšení nákladů o cca 3-4 Kč/kilometr, což při rozsahu v Libereckém kraji cca 12 mil. km ročně činí zhruba 42 mil. Kč.

„O dalším postupu rozhodně budeme dál jednat a v nejbližší době svoláme schůzku jak se zástupci odborových svazů, tak se zástupci dopravců, kteří zajišťují dopravní obslužnost v kraji. Rovněž hodlám paní ministryni požádat, aby celá věc byla projednána na úrovni Vlády ČR. Považuji také za důležité, aby metodiku o kompenzaci navýšení mezd dopravců, včetně jasných výpočtů vícenákladů, měly všechny kraje,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text