Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět díky dotačním programům podpoří cyklistickou dopravu na svém území

02. 03. 2021

Liberecký kraj se rozhodl z dotačního fondu opravit již stávající komunikace určené pro cyklodopravu, vybudovat nové cyklostezky i cyklostezky se smíšeným provozem, zřídit jízdní pruhy pro cyklisty a také stále více oblíbené terénní cyklistické stezky v Libereckém kraji. Dotace podpoří i samotnou projektovou přípravu. Práce je třeba stihnout v časovém rozmezí od 1. 1. 2021 do 30. 12. 2024.

„Cyklistika je novodobý trend, který se těší stále větší oblibě,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Proto nesmíme zapomínat na vytvoření kvalitní infrastruktury pro sportovce a turisty. Není to jen otázka pohodlného svezení, ale také bezpečnosti. Je v zájmu všech, aby cyklisté měli dostatek prostoru, a nedocházelo tak ke zbytečným kolizím s motorovými vozidly.“ 

Liberecký kraj vyhlásil 24. února pro výstavbu a rekonstrukci cyklostezek dva dotační programy: 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy. Obce a jejich dobrovolné svazky, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti a zájmové spolky mohou podat maximálně jednu žádost do každého z výše uvedených programů od 29. března do 16. dubna 2021. Během měsíce května obdrží informaci, zda podporu získají. Krajská rada a zastupitelstvo pak projednají a schválí návrh v průběhu června. Oba programy mají určený svůj finanční objem a minimální a maximální výši dotace:

Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy:

  • celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 4.800.000 Kč
  • Min. výše dotace: 400.000 Kč
  • Max výše dotace: 2.000.000 Kč
  • Max výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %

Program 6.3 Podpora projektové přípravy:

  • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.800.000 Kč.
  • Min. výše dotace: 300.000 Kč
  • Max výše dotace: 800.000 Kč
  • Max výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %

Práce jak na projektových přípravách, tak na samotných stavbách je třeba uskutečnit v časovém rozmezí od 1. 1. 2021 do 30. 12. 2024.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad

Zadejte text