Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podnikl první kroky k založení vlastního dopravce

24. 01. 2018

Rada kraje odsouhlasila na svém zasedání 23. ledna vznik vnitřního dopravce Libereckého kraje formou nově založené společnosti, jejímž jediným společníkem by byl Liberecký kraj. Definitivně o tom rozhodne zastupitelstvo kraje na svém lednovém zasedání.

 „V červnu loňského roku Zastupitelstvo Libereckého kraje přijalo usnesení, kterým odsouhlasilo záměr uskutečnit majetkový vstup do obchodní společnosti ČSAD Liberec, a.s. Další variantou byly úvahy o založení zcela nové společnosti,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy a investic.

„Autobusová doprava nás bude letos stát 320 milionů korun. Více jak 60% nákladů dopravců dotuje kraj. Pořád trváme na tom, abychom měli autobusovou dopravu pod stoprocentní kontrolou. Proto je naším cílem založení vnitřního dopravce,“ řekl hejtman Martin Půta.  

Po proběhlých jednáních zastupitelstvo kraje schválilo vstup kraje do ČSAD Liberec, a.s. a nákup jeho akcií. Postup Libereckého kraje v této záležitosti byl ze strany dopravce Busline a.s. napaden u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který tento případ řeší již od srpna loňského roku. ÚOHS dospěl v prvním rozhodnutí k závěru, že nic nenasvědčuje tomu, že by postup kraje v šetřeném případě směřoval k obcházení zákona.

Dne 4. ledna 2018 bylo však kraji doručeno zatím poslední rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu, kterým bylo původní rozhodnutí zrušeno, a věc byla vrácena ÚOHS k novému projednání. „Nové rozhodnutí nelze očekávat dříve než v řádu několika měsíců a nemusí být pro Liberecký kraj příznivé,“ dodal Pieter.

Protože nyní není možné naplnit usnesení zastupitelstva směrující k vytvoření vnitřního dopravce vstupem do dopravce existujícího, je navrženo postupovat obdobnou cestou jako města Česká Lípa a Jablonec nad Nisou, a to založením nové obchodní společnosti vlastněné krajem. Liberecký kraj preferuje model města Jablonec nad Nisou, tedy se 100% vlastněnou obchodní společnost, před modelem města Česká Lípa, kde město plánuje vlastnit jen 20% společnosti a 80% bude ve vlastnictví společnosti ze skupiny BusLine.

Do pravomocného rozhodnutí ÚOHS ve věci nabytí výlučné majetkové účasti ve společnosti ČSAD Liberec a.s. nebude nově zřízená společnost činit žádné nevratné kroky ani uzavírat dlouhodobé smlouvy. V této době bude jednateli společnosti uloženo připravit harmonogram procesu zajištění obslužnosti formou vnitřního dopravce na „zelené louce“, včetně zpracování finanční analýzy, na základě které bude zejména rozhodnuto o velikosti oblasti, zázemí dopravce a podrobného harmonogramu zahájení zajištění dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text