Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj pokračuje v rekonstrukcích silnic. Radní vybrali dodavatele dalších tří staveb  

30. 08. 2023

Liberecký kraj vybral dodavatele pro rekonstrukci dalších tří úseků krajských komunikací. Dohromady za bezmála 55 milionů včetně DPH. Stavby začnou ve Studenci, Tuhani a Šimonovicích.

„Jsme rádi, že opravujeme další kilometry silnic. Kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1.583,5 kilometru silnic III. třídy. Je naší povinností pečovat o jejich povrch a provádět pravidelné rekonstrukce a velkoplošné opravy. Chápeme, že to někdy pro řidiče znamená nepříjemná dopravní omezení, ale odměnou za jejich trpělivost jim bude nová silnice,uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Přehled konkrétních projektů:

  1. Silnice II/295 Studenec – hranice kraje

vybraná firma: M – SILNICE a. s.

částka: 7.078.041,42 korun včetně DPH

  1. Silnice II/260 Tuhaň – hranice kraje

vybraná firma: SaM silnice a mosty a. s.

částka: 29.866.897,14 korun včetně DPH

  1. Silnice III/27810 Šimonovice

vybraná firma: EUROVIA CS, a. s.

částka: 17.762.800 korun včetně DPH (z čehož kraj zaplatí 10.998.900 korun a obec Šimonovice 6.763.900 korun)

„V Tuhani budeme opravovat jeden úsek z Tuhaně do Obroku a druhý z Obroku na hranici kraje. Součástí stavby bude třeba zesílení nezpevněné krajnice, srovnání vozovky nebo obnova vodorovného dopravního značení. V Šimonovicích je plánovaná rekonstrukce silnice a výstavba nového chodníku podél vozovky, na níž se bude finančně podílet obec. Ve Studenci se uskuteční velkoplošná oprava na dvou úsecích v celkové délce 1.649 metrů,“ dodal Sviták.

Celkové investice do silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji (v korunách):

 

rozpočet LK (mil.)

EU (mil.)

SFDI (mil.)

celkem (mil.)

2020

333,620

472,310

234,545

1.040,475

2021

466.970

294,302

244,979

1.006,251

2022

401,692

358,970

165,231

925,893

2023 (předpoklad)

762,240

233,059

182,646

1.177,945

 
 
(Foto ilustrační)

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516

dfagad

Zadejte text