Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská tripartita se věnovala veřejným zakázkám kraje i centrům odborného vzdělávání

19. 10. 2016

Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje, tzv. krajská tripartita, se sešla ke svému sedmému jednání v sídle kraje v pondělí 17. října. Kromě obvyklé informace o stavu nezaměstnanosti se zabývala veřejnými zakázkami na dopravní obslužnost nebo odborným vzděláváním na školách zřizovaných krajem.

Prvním bodem programu jednání byla pravidelná informace Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci o aktuálním stavu na trhu práce v Libereckém kraji. S nejnovějšími údaji seznámil Lubomír Záleský, vedoucí Oddělení trhu práce. Jak uvedl, míra nezaměstnanosti k 30. 9. 2016 dále poklesla a činila 5,2 %, což je i celostátní průměr. Nejnižší byla na Českolipsku (4,1 %), nejvyšší na Liberecku (5,9 %), na jedno volné místo připadá v současné době v kraji 2,6 uchazeče.

Tripartita dále diskutovala informace o rozhodnutích ÚOHS ve věci veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji, kdy předseda úřadu v minulém měsíci zamítl podané rozklady a potvrdil postup Libereckého kraje, a to jak u zakázky na přechodné období, tak u původní desetileté zakázky vypsané na období 2014-2024. Dotazy členů tripartity k očekávanému dalšímu postupu zodpověděl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jan Čáp. Jak uvedl, počátkem října se už sešly jmenované hodnotící komise, které předloží v nejbližší době své doporučení radě kraje k rozhodnutí.

Členka rady kraje pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti a sportu Alena Losová představila tripartitě projektový záměr celkem osmi Center odborného vzdělávání Libereckého kraje. V letech 2017 – 2018 v nich vznikne moderní zázemí pro odborné vzdělávání žáků středních škol, zejména v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, řemesel a služeb, ale i zemědělství nebo sklářství. Do budov a především nových technologií má být investováno celkem téměř 450 mil. Kč, převážně z evropských fondů.

Tripartita v této souvislosti také projednala předložený rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ a souhlasila s tím, aby byly v tomto školním roce podporovány víceoborové třídy u oborů Kuchař-číšník, Prodavač, Kadeřník, Gastronomie a Kosmetické služby. Prostředky z tohoto rozvojového programu MŠMT ve výši 10 mil. Kč tak umožní podpořit výuku právě těch oborů, které jsou aktuálně žádané na trhu práce v kraji.

„Jsem rád, že se krajská tripartita za dva roky od jejího obnovení stala další formou spolupráce mezi Libereckým krajem, zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle vývoje zaměstnanosti a změn na trhu práce tripartita například projednává aktuální problémy hospodaření a rozvoje kraje, školství, dopravy nebo zdravotnictví, uvedl předseda tripartity, hejtman Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text