Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kurzy pro mladé a začínající řidiče „Učme se přežít“ mají za sebou rekordní sezónu. Poděkování patří také Policii ČR, která se opět zapojila do příprav a realizace

07. 10. 2016

Učme se přežít je projekt, který vznikl v roce 2010 v Libereckém kraji. Letos se také rozšířil do dalších míst v České republice. Jeho hlavním smyslem je napomoci snížit počet vážných dopravních nehod motocyklistů. Je určen všem začínajícím jezdcům v jedné stopě, bez ohledu na jejich věk. Statistiky posledních let totiž poukazují na potřebu věnovat se i řidičům, kteří přicházejí motocyklům na chuť až v pozdějším věku.

V Libereckém kraji již proběhlo více než třicet kurzů. Zaměřují se na zdokonalování jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností jejich účastníků. Zvýšená pozornost je věnována především teorii jízdy, zásadám účinného poskytování první pomoci, podrobně je hovořeno i o nejčastějších příčinách nehod motocyklistů. V praktické části se účastníci dovědí mimo jiné to, jak správně brzdit v krizových situacích či v náklonu a také jak zvládat výhybný manévr. Zpětná vazba od jednotlivých účastníků upozorňuje na prospěšnost pořádání podobných zdokonalovacích kurzů.

„Projekt se od samého začátku zaměřuje na zdokonalování dovedností začínajících řidičů motocyklů. Účastníci se naučí nejen bezpečně ovládat svůj stroj, ale také sami sebe. Zhruba v polovině případů si totiž motocyklisté závažnou nehodu způsobí sami,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Od začátku se k Libereckému kraji a Týmu silniční bezpečnosti připojila také Policie ČR. Ne náhodou. Dopravní policisté se totiž dnes a denně setkávají s nehodami motocyklistů přímo na silnicích. Jejich úkol v projektu je tak jasný. Poukázat na příčiny a závažné následky nehod. Dopravákům je v každém kurzu vyhrazen jeden blok, při kterém se účastníci příliš nezasmějí. „Bohužel se u nás stále potýkáme se spoustou nehod motocyklistů. V našem okrese se nachází i nechvalně známá lokalita, která motorkáře přitahuje. Proto se je snažíme seznámit s riziky, která jim hrozí právě v těchto místech, ale také ze strany ostatních účastníků silničního provozu,“ dodává Martin Markl, vedoucí dopravního inspektorátu z České Lípy, který je zároveň stálým lektorem v kurzech.

Právě Martinu Marklovi včera, ve čtvrtek 6. října, oficiálně poděkoval radní Libereckého kraje Vladimír Mastník, který má ve své gesci resort dopravy a který kurzy pro začínající řidiče podporuje. Setkání přineslo mimo jiné diskusi o dalším ročníku projektu a dalších aktivitách, které by měly vést ke snížení vážných nehod motocyklistů. „Kromě podporování samotných kurzů se společně s našimi partnery podílíme i na medializaci nehodovosti motocyklistů. Spolupracovali jsme též na provedení analýzy nehod jezdců v jedné stopě, k nimž nadprůměrně často dochází v jedné lokalitě na Železnobrodsku,“ říká Vladimír Mastník.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text