Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj a statutární města Liberec a Jablonec se dohodly na financování tramvajové linky č. 11

19. 05. 2015

Rada Libereckého kraje schválila nové znění smluvního zajištění tramvajové linky Liberec – Jablonec nad Nisou. Pro rok 2015 se počítá se stejným rozsahem provozu na lince č. 11 mezi městy, jako byl před výlukou na této tramvajové trati. Odhadovaná celková výše kompenzace za provoz spojů ze strany Libereckého kraje činí 15.765.000 Kč. Statutární města Liberec
a Jablonec nad Nisou na provoz tramvají linky přispějí částkou 41.245.952 Kč.

Sestavení nového znění smlouvy o finanční spolupráci předcházela dlouhá jednání mezi krajem a Statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou. V minulosti Liberecký kraj přispíval dopravci, tj. DPMLJ a.s. na provoz tramvajové tratě. V letošním roce se podařilo kraj dostat do role objednatele a při sestavování smlouvy se vycházelo mimo jiné z průzkumu obsazenosti na lince č. 11.

„Vzhledem k tomu, že objem dopravní obslužnosti vychází z praxí neověřených principů, bylo dohodnuto, že smluvní strany ve spolupráci s dopravcem provedou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 dopravní průzkum na dotčené tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem. Na jeho základě bude poté provedeno nové rozdělení na standardní a nadstandardní dopravní obslužnost,“ poznamenal Vladimír Mastník, radní pro dopravu Libereckého kraje. 

Podkladem pro určení standardních a nadstandardních spojů byl dopravní průzkum obsazenosti na lince č. 11 zadaný koordinátorem veřejné dopravy v kraji, společností KORID a provedený a vyhodnocený Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (TUL). Pracovníci a studenti fakulty provedli průzkum v týdnu od 10. až 16. 2. 2014. Konkrétně na 56 ze 142 spojů ve dnech pondělí, středa a pátek, na 44 ze 112 spojů v sobotu a na 42 ze 110 spojů v neděli. Výsledky průzkumu pak pracovníci TUL vyhodnotili a matematickým modelem dopracovali.  Podklady k průzkumu byly dále aktuální jízdní řády všech druhů doprav mezi oběma městy, statistiky o počtu přepravených cestujících, cena dopravního výkonu jednotlivých druhů dopravy a připomínky cestujících k jízdním řádům.

Společnost KORID pro nový model sdruženého financování navrhla kompenzace za provoz této tramvajové linky v rozdělení na „standardní“ spoje, u nichž hradí Liberecký kraj 50% kompenzace za provoz v celé délce a „nadstandardní“ spoje, u nichž hradí celou kompenzaci společně města Liberec a Jablonec nad Nisou. Standardními spoji dle tohoto návrhu je 82 spojů v pracovní den, 74 spojů v sobotu a 52 spojů v neděli a svátky. Ve srovnání se současným rozsahem provozu je zbylých 66 spojů v pracovní den, 44 spojů v sobotu a 58 spojů v neděli považováno za nadstandardní spoje. 

O prázdninách v červenci a srpnu se počet standardních spojů nemění, zatímco přibývá nadstandardních spojů. Tato změna souvisí s náhradou omezených spojů na tramvajové lince č. 5, což je opatření vzniklé v důsledku požadavků Statutárního města Liberce.

Odhadovaná celková výše kompenzace za provoz standardních spojů tak vychází v roce 2015 na 31.529.306 Kč, z čehož polovinu, čili 15.764.653 Kč financuje Liberecký kraj a částku ve stejné výši společně Statutární město Liberec a Jablonec nad Nisou. Nadstandardní spoje vyžadují celkovou odhadovanou kompenzaci ve výši 25.481.298 Kč od měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad

Zadejte text