Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj a statutární město Liberec pokračují v úsilí vybudovat v prostoru vlakového nádraží terminál veřejné dopravy

21. 04. 2021

Na konkrétním postupu a předpokládaném harmonogramu prací při výstavbě přestupního terminálu veřejné dopravy a parkovacího domu se dohodly Liberecký kraj a statutární město Liberec. Obě samosprávy nyní řeší zejména majetkoprávní vypořádání a také hledají vhodný dotační titul na celý projekt.

„V současné době se Liberecký kraj po zvážení všech okolností rozhodl vyvíjet maximální snahu k přípravě a výstavbě moderního terminálu veřejné dopravy v prostoru vlakového nádraží v Liberci s tím, že parkovací dům vyroste v lokalitě současného autobusového nádraží. Nyní již můžeme připravovat architektonickou soutěž na projektovou přípravu, a to ve spolupráci se Správou železnic a kanceláří architektury statutárního města Liberec,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek a informatiky.

Náklady na architektonickou soutěž a následné zpracování projektové dokumentace bude hradit Liberecký kraj. Ideový návrh podoby parkovacího domu a navazující výstavby připraví kancelář architektury statutárního města Liberec, která se bude podílet na výběrovém řízení na projektanta. Vybudování terminálu bude úkolem Libereckého kraje s podmínkou získání vhodných dotačních prostředků. Kdo postaví parkovací dům, ještě závisí na dohodě kraje s městem. I zde bude potřeba zajistit vhodné dotační zdroje. V případě, že by parkovací dům měl vybudovat kraj, musí navíc s městem vyřešit majetkoprávní vztahy. 

„Původní projekt nevyhovoval z dopravního hlediska. Po intenzivních jednáních se statutárním městem Liberec již máme konkrétní časovou představu o stavebních pracích. Veřejnost si všimne prvních změn již letos,“ dodal hejtman Martin Půta.    

Předpokládaný harmonogram spolupráce se statutárním městem Liberec na vybudování terminálu veřejné dopravy a parkovacího domu:

Etapa I: 2021–2025

 • výstavba parkovacího domu v lokalitě stávajícího autobusového nádraží
 • rekonstrukce URANU
 • zrušení stávajících buněk
 • budování zázemí autobusového nádraží v prostoru URANU

Etapa II: 2025–2030

 • sloučení autobusového a vlakového nádraží
 • vybudování obslužné komunikace včetně související infrastruktury a kvalitního veřejného prostoru před a za hlavní budovou železničního nádraží
 • rekonstrukce tunelu a následná rekultivace území po autobusovém nádraží
 • vznik centrálního parku nad tunelem
 • vybudování veřejných prostor v okolí terminálu

Etapa III: 2030–2032

 • rozšíření odbavovací haly, budovy administrativy či prostorů pro parkování
 • dostavba městských bloků v oblasti parkovacího domu
 • výstavba hřiště u parku nad tunelem

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad