Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj hostil zajímavý preventivní pořad pro mladé a začínající řidiče „Nehodou to začíná“

18. 05. 2017

V roce 2016 zemřelo v ČR vinou řidičů ve věku do 24 let celkově 79 osob. Mladí šoféři tak byli příčinou každého sedmého úmrtí následkem nehody. Liberecký kraj hostil oblíbený pořad „Nehodou to začíná“, který druhým rokem oslovuje studenty středních škol v celé ČR.

V roce 2016 zemřelo při dopravních nehodách 545 osob, přičemž 66 z nich bylo ve věku 15-24 let. V uvedeném roce vyšetřovala PČR celkem 83 133 dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Z nich 16 928 zavinili řidiči s praxí do 5 let. Odečteme-li od celkového počtu nehod ty, u kterých nebyla praxe řidiče zjištěna (jedná se o 28 293 případů), dojdeme k závěru, že řidiči s nejnižší praxí zavinili zhruba 31 % nehod (stejně jako v letech 2014 a 2015). Podobně dojdeme ke zjištění, že vinou nejméně zkušených řidičů loni zahynulo 29 % z celkového počtu obětí dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.

Pokud na statistiky fatálních nehod nahlédneme optikou Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, dojdeme k závěru, že vinou mladých řidičů ve věku do 24 let – bez ohledu na délku jejich šoférské praxe – v roce 2016 zahynulo v České republice celkově 79 osob, tedy každý sedmý z celkového počtu 545 obětí nehod. V Libereckém kraji se jednalo o 6 tragických případů z celkových 19. V kraji pod Ještědem tak zahynulo 32 procent všech obětí vinou šoféra do 24 let věku. Tento podíl je nejvyšší v rámci celé České republiky.  

Ne náhodou. Dospívající mladí lidé trvale patří na silnicích k nejohroženějším. To potvrzuje i řeč chladných statistik dopravních nehod. Počet usmrcených mladých lidí ve věku 15-17 let na 1 milion jedinců příslušné věkové skupiny je 10x vyšší než u dětí do 14 let. U osob ve věku 18-20 let se tento počet nadále zvyšuje, a to na dvojnásobek. Pravděpodobnost, že se člověk ve věku 18-25 let stane účastníkem smrtelné dopravní nehody, je 2,5x vyšší než u zbytku populace.  „Začínající řidiči se bohužel velmi často objevují ve statistikách závažných dopravních nehod a ani Liberecký kraj není výjimkou. Jednou z cest, jak efektivně snižovat tyto počty je aktivní komunikace s touto skupinou směrem ke změně jejich postojů k bezpečnému řízení.“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje

Mladí ve věku 15-18 let rozumově chápou, proč je třeba dodržovat příslušné zásady bezpečného chování na silnicích. Bohužel právě v tomto věku jsou nejvíce náchylní k rizikovému jednání. Nikoliv z neznalosti důležitých pravidel silničního provozu, ale naopak pro osobnostní nezralost. Rozpor se nachází mezi sebepojetím a reálnou schopností bezpečně se pohybovat v silničním provozu. „Jízdu motorovým vozidlem mladí nejednou považují za adrenalinovou zábavu. Bohužel však ne vždy jsou schopni uvědomit si celkové dopady případné zaviněné závažné dopravní nehody. Navíc plná schopnost ovládat vlastní chování bývá plně rozvinuta až od 23. roku života,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Tradiční racionální přístup působení na účastníky silničního provozu, aby se na silnicích chovali zodpovědně a ohleduplně, proto často selhává. Mladí reagují především na emocionálně podané autentické příběhy. Jedním z takových pořadů je „Nehodou to začíná“, který dne 17. 5. 2017 hostil Liberecký kraj v budově Krajského úřadu a který zhlédlo přes 200 studentů středních škol z Liberecka. „Při našich představeních se snažíme začínající řidiče takříkajíc vtáhnout do hry a chceme, aby si sami přišli na co je důležité. Řeč je samozřejmě o rychlosti, alkoholu, drogách, ale i o první pomoci při nehodě.“ uzavírá Martin Bednář, manažer projektu Nehodou to začíná.  

TZ/Bezpečně na silnicích

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad