Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj odmítá nepřiměřeně vysokou pokutu od antimonopolního úřadu

11. 11. 2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl rozklad, který podal Liberecký kraj na rozhodnutí, které úřad učinil v srpnu tohoto roku. ÚOHS vyměřil kraji pokutu 7.000.000 korun, která je svou výší nepřiměřená a bezprecedentní. Liberecký kraj rozhodnutí úřadu odmítá. Případ se týká snahy Libereckého kraje dočasně zajistit autobusovou dopravu na Českolipsku. Rozhodnutí je pravomocné a kraj má dva měsíce na zaplacení pokuty a soudních výdajů.

„Obdržel jsem dnes informaci, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Petr Rafaj, zamítl odvolání, rozklad, Libereckého kraje. Jedná se o stanovisko, se kterým nesouhlasíme. Pokuta je nezvykle vysoká. Obvykle se finanční částka pohybuje v řádech desítek tisíců korun, nikoli milionů, jak je tomu v našem případě. Využijeme všechny dostupné prostředky pro hájení zájmů Libereckého kraje a budeme krajské radě doporučovat dále se bránit prostřednictvím správní žaloby. Budeme také žádat o odklad zaplacení vymezené částky,“ řekl statutární náměstek pro dopravu Jan Sviták.

Z výročních zpráv ÚOHS za rok 2018 vyplývá, že za celý rok za veřejné zakázky bylo uloženo v prvním stupni 89 pokut v celkové výši 7.764.500 Kč (tj. v průměru necelých 90.000 Kč). V roce 2019 byly v souhrnu uložené pokuty částečně vyšší, přesto však celková výše pokut v prvním stupni činila 11.166.000 Kč v 91 rozhodovaných případech (tj. v průměru cca 122.000 Kč).

„Pan předseda Rafaj ve funkci končí na základě dlouhodobého tlaku neziskových organizací, několika krajů České republiky i žádosti premiéra a vicepremiéra České republiky. I přesto nevyužil možnost a nenechal rozhodnutí na novém předsedovi. Myslíme si, že rozhodnutí je v zájmu jisté dopravní společnosti, se kterou má předseda Petr Rafaj podle veřejně dostupných informací nadstandardní vztahy,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Celá věc je součástí snahy o ovládnutí 300 milionů, které Liberecký kraj vydává na autobusovou dopravu.“

Liberecký kraj uzavřel v polovině prosince minulého roku napřímo smlouvu se společností ČSAD Česká Lípa. Smlouva se týkala dopravní obslužnosti v regionu Českolipska a byla na přechodnou dobu dvou let. Mezitím se chtěl kraj připravit na vypsání soutěže, do které by se mohlo přihlásit více firem, nebo chtěl kraj vytvořit vnitřního dopravce, kterým by daný region obsluhoval. Rozhodnutí ÚOHS označovalo krajem uzavřenou smlouvu se společností ČSAD Česká Lípa a.s. na dočasné zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) za přestupek a uložil kraji sedmimilionovou pokutu. Liberecký kraj podal v září tohoto roku rozklad proti srpnovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nyní předseda úřadu Petr Rafaj rozklad zamítl a potvrdil rozhodnutí ÚOHS ze srpna.

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549

dfagad

Zadejte text