Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj opět hodnotí stav dopravy na svém území, analýzu vydává již poosmnácté

02. 12. 2020

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje je již osmnáctou aktualizací původního dokumentu. Zpracovávají ji pracovníci odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Dokument zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického, ekonomického i provozního, která jsou na území regionu využívána. Největší důraz je kladen na dopravu silniční, jež se Libereckého kraje týká majetkově i legislativně. Dokument je určen nejenom pro zastupitele a úředníky, ale pro celou veřejnost. Je dostupný na krajských webových stránkách.

Cílem analýzy je sbírat informace, které pak můžeme vyhodnotit pro potřeby dalšího rozvoje dopravní infrastruktury nejenom v našem regionu, ale i v celé České republice a Evropě,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Osmnáctá aktualizace mapuje rok 2019. Příklady zmapovaných oblastí jsou uvedeny níže:

Nehodovost

V roce 2019 Liberecký kraj evidoval 4.752 dopravních nehod, při kterých bylo zraněno 1.216 osob a usmrceno celkem 12 lidí, což je nejméně za sledované období. Nejvíce usmrcených osob bylo v okrese Liberec (7). V okrese Jablonec nad Nisou nebyla usmrcena žádná osoba již druhý rok po sobě. Celkově v Libereckém kraji došlo v roce 2019 oproti roku 2018 k nárůstu počtu dopravních nehod, avšak byl zaznamenán výrazný pokles usmrcených osob.

Stav silnic ve vlastnictví kraje

Z analýzy vyplývá, že jen kompletní obnova povrchu vozovek silnic II. a III. třídy včetně nutné údržby k zajištění bezpečnosti provozu by stála 3,339 miliardy korun.

  • průměrná známka hodnocení stavu silnic po červnové aktualizaci dat je 3,11;
  • snížení oproti stejnému období roku 2019 činí 0,1 bodu, je to za uplynulých 5 let nejvýraznější pokles, tedy zlepšení;
  • zlepšování má dlouhodobý trend bez větších výkyvů;
  • klasifikace silnic II. třídy se za uplynulých 5 let zlepšila o 0,45 bodu, u silnic III. třídy o 0,24;
  • dlouhodobě se snižuje nejen rozsah úseků hodnocených jako havarijní (5), ale klesá i rozsah úseků hodnocených jako nevyhovující (4);
  • dlouhodobě se zvyšuje rozsah úseků výborných (1) a dobrých (2), což je možné přisoudit vyšší životnosti údržby a oprav;
  • od roku 2017 převažuje rozsah úseků v klasifikaci 1–3 nad úseky s klasifikací 4–5 a rozdíl se dlouhodobě zvyšuje pozitivním směrem;
  • za uplynulých 10 let bylo opraveno 26 % silnic II. a III. třídy, což je 540 kilometrů vozovek.

Železniční doprava

S ukončením platnosti předchozí smlouvy s Českými drahami přebralo od 15. prosince 2019 převážnou většinu výkonů v regionální dopravě na tratích 030 Liberec – Stará Paka, 035 Železný Brod – Tanvald a 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou (linky L3, L31 a L5 IDOL) společnost Arriva vlaky s.r.o.

Stejný dopravce zajišťuje na základě tříleté smlouvy s Ministerstvem dopravy provoz na rychlíkových linkách R 21 Praha–Tanvald a R 22 Kolín – Nový Bor. Část rychlíků pak z Nového Boru pokračuje až do Rumburka pod objednávkou Libereckého a Ústeckého kraje. V úseku Nový Bor – Jedlová – Rumburk současně došlo k výraznému zvýšení počtu vlaků. Nyní chystá Liberecký kraj nové smlouvy na tratě z Liberce na Českou Lípu a Děčín.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad

Zadejte text