Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj postupoval při výběru dopravců správně

13. 09. 2016

Liberecký kraj postupoval ve dvouletých zakázkách na zajištění autobusové dopravy v souladu se zákonem. Svými rozhodnutími, které Liberecký kraj obdržel v pondělí 12. září 2016, to potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS tak dal Libereckému kraji opakovaně za pravdu, že v rámci zajištění autobusové dopravy v přechodném období, postupoval správně. Rozhodnutí ÚOHS je konečné.

Zakázky na dvouleté období od 14. prosince 2014 zadal Liberecký kraj v říjnu 2014 v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách přímo stávajícím dopravcům, protože bylo nutné zajistit plynulou regionální dopravní obslužnost. Proti postupu Libereckého kraje podali k ÚOHS v listopadu 2014 tři dopravci návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele spojené s návrhy na uložení zákazů plnění smluv na veřejné zakázky. 

Předseda ÚOHS se v odůvodnění rozhodnutí podrobně zabýval tím, zda Liberecký kraj použil oprávněně druh zadávacího řízení – jednací řízení bez uveřejnění. Rovněž posuzoval, jestli se skutečně jednalo o krajně naléhavý případ, zda jej Liberecký kraj nemohl předvídat nebo ho svým jednáním nezpůsobil. Posuzoval také, zda nebylo možné z časových důvodů zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacím řízení. „Nacházeli jsme se v naléhavé situaci, kterou jsme opravdu nezpůsobili a ani nemohli předvídat. Nedovedu si představit, že by autobusy ze dne na den přestaly jezdit, lidé se nedostali do zaměstnání, žáci do škol.  Nejdůležitější je, že veřejná doprava v celém kraji je zajištěna tak, jak má být a kvalita navíc ještě zvýšena,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

ÚOHS dospěl k závěru, že pokud by Liberecký kraj dopravní obslužnost nezajistil, způsobil by vážné škody. Podle něj byly splněny všechny podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Rovněž neshledal pochybení v provedeném dokazování.

Předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí závěrem ocenil přístup Libereckého kraje, když se zabýval možností zapojení nového dopravce do IDOL a možností v krátkém termínu zajišťovat dopravní obslužnost v kraji.

Vydané rozhodnutí ÚOHS je konečné, nelze proti němu podat opravný prostředek, lze ho pouze napadnout žalobou.

„Dva roky nás Změna pro Liberecký kraj napadá, že jsme porušili zákon. Rozhodnutí ÚOHS teď potvrzuje, že náš postup při zadání tendru stávajícím dopravcům, byl správný. V přechodném dvouletém období jsme zachovali veřejnou dopravu a navíc ročně ušetřili 27 mil. Kč,“ dodává hejtman.

Liberecký kraj objednává autobusovou dopravu v rozsahu kolem 13 milionů kilometrů ročně, kterou zajišťuje devět dopravců. Největšími jsou BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s. a ČSAD Liberec, a.s. Zatímco do konce roku 2014 platil Liberecký kraj za jeden kilometr v průměru 32 Kč, loni už to bylo 29,32 Kč a v letošním roce cena klesla na průměrných 28,41 Kč. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text