Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj začne s rekonstrukcí komunikace z Benešova u Semil ke křižovatce se státní silnicí

07. 04. 2021

Firmu, která opraví část silnice číslo II/292 z Benešova u Semil až po křižovatku se silnicí I/14, hledá Liberecký kraj. Radní na svém úterním zasedání schválili vyhlášení výběrového řízení.

Rekonstrukce se týká úseků v délce 2,3 kilometru mezi Rybnicí a Loukovem a v Dolní Sytové. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 292.750.643,31 korun včetně DPH.

„Z technického hlediska jde o složitou a náročnou rekonstrukci. Je totiž třeba zpevnit nestabilní svahy nad silnicí vybudováním opěrných zdí. Stejně tak je nutné zajistit i ty, které od silnice klesají dolů k řece Jizeře, a zabezpečit je tak, aby nehrozily sesutím. Částka zahrnuje také opravy objízdných tras před i po dokončení stavby,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Kromě zpevnění svahů přinese rekonstrukce nový systém odvodnění silnice, její částečné rozšíření a sjednocení šířky, výstavbu nové autobusové zastávky, nových chodníků i vybudování veřejného osvětlení.

Zakázka může být částečně hrazena z Integrovaného regionálního operačního programu, projektovou žádost již kraj předložil. Krajské zastupitelstvo již vloni schválilo závazek na spolufinancování a předfinancování projektu a ve svém rozpočtu kraj vyčlenil na letošní rok 23,6 milionu korun. Podle potřeby může být rozpočet akce poté navýšen o finanční prostředky přijaté z došlých dotací.

Pro letošní rok má Liberecký kraj dále v plánu například rekonstrukce mostů v havarijním stavu přes Jizeru v Poniklé a přes potok Cedron mezi Jilemnicí a Beneckem. Plánuje se také rekonstrukce silnice číslo II/284 mezi Lomnicí nad Popelkou a Novou Vsí nad Popelkou a úpravy silnice číslo II/289 v Bořkově u Semil. Nyní se mimo jiné rekonstruuje silnice číslo III/2784 z Výpřeže do Horního Hanychova. Tam se letos dokončí první etapa a příští rok se bude pokračovat v opravě silnice v opačném směru, a to z Výpřeže do Horní Světlé. Projekt bude financován z Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Jablonec nad Nisou v předpokládané výši 38 milion korun.

„K tomu, abychom udrželi stav setrvalého zlepšování kvality silnic v kraji, je potřeba pravidelně do údržby, oprav a modernizace silniční sítě investovat,“ prohlásil hejtman Martin Půta. Od roku 2006 do letoška uvolnil kraj na údržbu svých silnic 4.692.518.000 korun. Do oprav a rekonstrukcí včetně státních a evropských dotací putovalo za tutéž dobu 9.071.583.000 korun. Letos plánuje kraj na rekonstrukce ze svého rozpočtu vyčlenit 126 milionů, ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdrží 150 milionů a příslibem je také dotace z evropských fondů ve výši zhruba 350 milionů korun.

Právě evropské peníze jsou při opravách a rekonstrukcích krajských silnic významnou finanční výpomocí. Díky ní bylo možno například zrekonstruovat silnici II/273 z obce Okna na hranici Libereckého kraje, průtah Jablonným v Podještědí po silnici II/270, silnici III/2904 v Oldřichově v Hájích a silnici číslo II/610, která míří z Turnova do Svijan k hranicím kraje. Liberecký kraj vybudoval také okružní křižovatky v Semilech a Stráži pod Ralskem. V současné době se také dokončuje 12,3 kilometru dlouhý úsek silnice číslo II/268 z Mimoně na hranici Libereckého kraje, která je podobně jako rekonstrukce komunikace v okolí Benešova u Semil největší investiční akcí kraje. Oprava vyjde celkem na 180 milionů korun. Hotovo by mělo být letos.

IROP

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad

Zadejte text