Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Most u Postřelné se dočká rekonstrukce, práce začnou v nejbližších dnech

19. 08. 2015

Most ev.č. 270-013 na silnici II. třídy č. 270 u Postřelné, který je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, projde nutnou rekonstrukcí. Po novém začnou motoristé jezdit nejpozději do poloviny listopadu, kdy budou stavební práce za více než 6,5 mil. Kč dokončeny. Během rekonstrukce most uzavřen nebude.

V předcházejících letech byl kompletně zrekonstruován navazující úsek silnice II/270, v době přípravy stavby ovšem nebylo zajištěno povolení na rekonstrukci zmíněného mostu.

Oprava mostu je navržena jako kompletní nahrazení stávající konstrukce za zcela novou polorámovou železobetonovou, která bude založena na mikropilotách. „Při zahájení realizace stavby a před převedením dopravy na polovinu mostu provedl zhotovitel výkopové sondy, aby zjistil skutečný stav nosníků. Při odkrytí dříve nepřístupných částí bylo zjištěno silné zatékání do nosné konstrukce, což má za následek nutnost vzniku víceprací (stavba mostního provizoria, přístupové komunikace a následná likvidace). Na druhou stranu bude možné vypustit všechny činnosti související s původně předpokládaným způsobem rekonstrukce po polovinách a pokračovat v realizaci stavby,“ popisuje krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že touto skutečností poklesla cena za dílo na 6.565.029,23 Kč bez DPH. Původní nabídková cena společnosti STRABAG a.s, která stavbu provádí, činila 6.599.023 Kč bez DPH. Významnou finanční úsporu přineslo už výběrové řízení na zhotovitele, protože předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 7 562 923 Kč bez DPH.

Akce je spolufinancována z 85 % z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text