Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na Frýdlantsku budou krásnější aleje, kraj na ošetření stromů získal dotaci

10. 01. 2017

Ošetření dalších silničních alejí chystá letos Liberecký kraj. Na obnovu a údržbu stromů na Frýdlantsku získal prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy silnic LK dotaci ve výši 1,582 mil. Kč. V rámci projektu bude nově vysázeno také 185 stromů, většinou třešní a lip srdčitých, které doplní ty zdravé.

Údržbou projdou aleje na úsecích silnic III/0351 od Frýdlantu po obec Kunratice a II/291 vedoucí z Frýdlantu po křižovatku na Dolní Řasnici. Projekt zahrnuje i výsadbu 24 nových stromů v aleji podél cyklostezky na okraji Frýdlantu.

„Aleje tvoří mnoho stromů, které už nejsou v dobré kondici. Projekt tedy řeší i nezbytně nutné kácení. Pokáceny budou ale pouze ty stromy, které jsou ve špatném zdravotním stavu a ohrožují bezpečnost. Jedná se asi o 120 takových stromů. Počítáme i s náhradní výsadbou, v rámci projektu jich nově vysázíme 185. Odstraněny budou i plochy náletů a tím se celý prostor prosvětlí a uvolní se místo pro náhradu alejí,“ popisuje náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

Alej podél silnice III/03511 tvoří celkem 223 stromů. V projektu je počítáno s opatřením:
Kácení 35 ks
Ošetření 98 ks
Výsadba – celkem 30 ks, včetně následné péče
Odstranění náletových ploch 5 x – 382 m2

Silnici II/291 lemuje 378 stromů. V projektu je počítáno s opatřením:
Kácení 81 ks
Ošetření 73 ks
Výsadba – celkem 131 ks, včetně následné péče

Rozsah kácení byl stanoven na základě podrobného dendrologického průzkumu. Nemocné a nebezpečné stromy tak nahradí nové místně vhodné dřeviny a další stromy projdou ošetřením. V současné době se tady nacházejí různě typy zeleně. Obnova tak vylepšení celkový pohled a kvalitu alejí, které jsou důležitou součástí krajiny.

Náklady projektu na obnovu silničních alejí dosahují výše 1,978 mil. Kč. Krajská správa silnic LK na práce získala dotaci z Operačního programu životního prostředí v částce 1,582 mil. Kč. Pracovat se začne ve druhé polovině letošního roku.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text