Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na Frýdlantsku dojde k výsadbě nových alejí podél krajských silnic. Kraj zahájí výběr dodavatelů

04. 04. 2018

Liberecký kraj připravil další projekty na rekonstrukce vegetací podél krajských silnic. Vyčlení na ně 5,4 milionu Kč. Snahou Libereckého kraje je znovu získat na jejich realizaci dotace z Operačního programu životní prostředí. Přípravu projektů zajišťovala Agentura regionálního rozvoje. Jeho součástí je výsadba 368 stromů a ošetření 1 149 stávajících stromů podél šesti úseků krajských silnic.  

Rada Libereckého kraje odsouhlasila zahájení veřejné zakázky na rekonstrukci silniční zeleně na Frýdlantsku na svém včerejším zasedání. „Součástí zakázky je výsadba 368 stromů a ošetření 1 149 stávajících stromů, a to s následnou tříletou péčí o tato stromořadí. Předpokládané náklady dosahují 5,4 mil. korun s tím, že kraj požádá o dotaci do výše 80 % z Operačního programu životní prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic Marek Pieter. 

Pro péči o silniční zeleň na Frýdlantsku byly přednostně vybrány k rekonstrukci aleje, které přímo navazují na stavební projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, v rámci kterého dochází k rekonstrukcím 25 kilometrů krajských silnic, jež vyvolaly poměrně velký zásah do zeleně.

Konkrétně budou realizovány rekonstrukce alejí na následujících úsecích krajských silnic:

  • Úsek silnice III/2907 v úseku od železničního přejezdu v Mníšku po konec přehrady Fojtka, úsek silnice III/2917 od křižovatky se silnicí č. III/2915 v Horní Řasnici po železniční stanici Horní Řasnice – ošetření 78 ks silniční zeleně a výsadba 10 ks javorů,
  • úsek silnice č. II/291 Frýdlant – Nové Město pod Smrkem (1. úsek od křižovatky se silnicí č. III/2915 po železniční přejezd v Hajništi a 2. úsek od křižovatky se silnicí č. III/29110 ke státní hranici) – ošetření 198 ks silniční zeleně,
  • úsek silnice č. III/2918 Horní Řasnice – Srbská a úsek silnice č. III/29110 Jindřichov pod Smrkem – Nové Město pod Smrkem v délce 1 km směrem na Jindřichovice pod Smrkem – ošetření 122 ks silniční zeleně a výsadba 61 ks jabloní,
  • úsek silnice č. III/2911 Frýdlant – Dolní Řasnice – ošetření 418 ks silniční zeleně,
  • úsek silnice č. III/2915 od křižovatky se silnicí č. II/291 u Dolní Řasnice ke státní hranici u Jindřichovic pod Smrkem – ošetření 333 ks silniční zeleně a výsadba 297 ks třešní

Úseky, které již byly realizovány:

  • II/291 – úsek I etapa, I. část – od Frýdlantu po křižovatku s polní cestou na Supí vrch

Úseky, na které již byla schválena dotace a které budou realizovány na jaře roku 2018:

  • III/03511 – celá komunikace – Hranice s Polskem – Frýdlant
  • II/291 – úsek I etapa, II. část – od křižovatky s polní cestou na Supí vrch po křižovatku s komunikací 2915 na Dolní Řasnici 
  • III/2909 – celá komunikace – Krásný Les – Raspenava
  • III/2919 – celá komunikace – Horní Řasnice – Nové Město pod Smrkem

Na jaře letošního roku proběhne výsadba celkem 333 kusů stromů a dalších 215 stromů bude ošetřeno. Dne 27. dubna 2018 proběhne slavnostní zahájení výsadby jednostranné Kočárové aleje podél silnice III. třídy mezi Raspenavou a Krásným Lesem. V současné době Liberecký kraj připravuje další projekty, na které by chtěl požádat o dotaci ve druhé polovině letošního roku.

„Liberecký kraj připravuje i projekty mimo oblast Frýdlantska, v současné době vzniká projekt týkající se náhradní výsadby podél silnice III. třídy v úseku Odolenovice–Žďárek, kde je v návrhu výsadba 118 ks hrušní,“ uzavřel Pieter.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302

dfagad