Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náhradní výsadbu stromů, které budou muset být kvůli modernizaci silnic na Frýdlantsku pokáceny, posoudí pracovní skupina

10. 09. 2015

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje rekonstrukci vybraných úseků krajských silnic na Frýdlantsku, byl tématem úterního jednání v Raspenavě. Toho se zúčastnili hejtman LK Martin Půta, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, projektanti, starostové měst a obcí, zástupci neziskových organizací i veřejnost. Pracovní schůzku ale vyvolalo zejména kácení některých alejí kvůli plánovanému rozšíření komunikací. Hejtman přítomné ujistil, že za vykácené stromy budou vysázeny nové.

Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje tento projekt již od loňského roku připravuje do I. výzvy v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zahrnuje modernizaci stávajících krajských silnic II. a III. třídy. Dohromady se jedná o zhruba 25 km úseků. V budoucnu by řidiči mohli jezdit po nových silnicích III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice, III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice, III/2909 Raspenava - Krásný Les, II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice a III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice.

Stromořadí podél silnic ale svým kořenovým systémem zásadně narušují konstrukční vrstvy vozovek a koruny stromů zasahují do průjezdného profilu komunikace. V záměru projektu jsou proto navrženy zásahy do vzrostlé zeleně. Krajská správa silnic LK má navíc k dispozici dendrologické průzkumy, které u většiny stromů konstatují jejich nutnou výměnu, a to i v případě, že by se zmíněné úseky silnic neopravovaly. Na některých místech jsou stávající stromořadí na hranici své životnosti a v zimním období a při nárazovém větru motoristy ohrožují padající větve.

„Chápu, že místní o aleje přijít nechtějí, protože jsou pro Frýdlantsko typické. Je ale evidentní, že by se za několik let stromy musely kvůli jejich špatnému stavu stejně odstranit. Domluvili jsme se proto na vytvoření pracovní skupiny, která bude projednávat jak náhradní výsadbu, protože v rámci projektu se má pokácet zhruba 900 stromů, tak řešit i to, aby u zrekonstruovaných silnic mohly být aleje v nových technických podmínkách. Ta samozřejmě ještě zváží, jestli by některé stromy nemohly být zachovány,“ uvedl hejtman LK Martin Půta.

Rekonstrukce silnic by mohla začít nejdříve koncem příštího roku. Celkové náklady projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ jsou odhadovány na 270.000.000 Kč, Liberecký kraj by hradil pouze 10 %.

„Naším cílem není vybetonovat krajinu, ale zajistit bezpečnější provoz na stávajících komunikacích, zlepšit dopravní dostupnost Frýdlantska a zeleň přitom co nejvíce zachovat, a to ve spolupráci s obcemi,“ doplnil radní pro dopravu Vladimír Mastník. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad