Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náročná rekonstrukce skončila. Na Ještěd jedou řidiči po novém

18. 06. 2021

K poslední opravě komunikace č. III/2784 v úseku Výpřež – Horní Hanychov došlo na konci roku 2008. Vozovka ovšem byla znovu v nevyhovujícím stavu, a proto rada kraje v červnu 2020 vybrala zhotovitele rekonstrukce. Ta začala v červenci minulého roku se zimní přestávkou.  Celkové náklady na rekonstrukci činily 84 milionů korun. 

„Jsem rád, že tři kilometry dlouhý úsek z Výpřeže do Horního Hanychova je již dokončen a řidiči jej mohou znovu používat. Celkové náklady činí necelých 84 milionů korun. Stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Při poslední opravě vozovky na přelomu listopadu a prosince roku 2008 došlo pouze k odfrézování poslední vrstvy asfaltu. Hlouběji se práce neprováděly. Při současné rekonstrukci došlo nejen k odstranění horní vrstvy asfaltu, ale také k úpravě celého podloží včetně zavedení vhodného odvodňovacího systému a výstavby nových opěrných zdí. Komunikaci doplnila svodidla a nové dopravní značení.

Následovat bude další etapa, během které Liberecký kraj opraví úsek silnice od Výpřeže až po odbočku na Křižany. „V tomto případě už ale nebudeme chtít povolit několikaměsíční kompletní uzavírku jako při první části rekonstrukce. Budeme proto požadovat po dodavateli a krajské správě silnic, aby oprava probíhala pouze za částečného omezení provozu,“ zdůraznil Sviták.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

dfagad