Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O prvním zářijovém víkendu dělníci osadí nosníky mostovky ve Svijanech

29. 08. 2022

Rekonstrukce mostu ev. č. 279-004 ve Svijanech přes silnici D10 pokračuje. O víkendu 3. a 4. září dojde k osazování nosníků mostovky. Přinese to s sebou některá dopravní opatření.   

„Jsem rád, že stavební práce pokračují podle plánu. Stavíme formou design & build. To v praxi znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny zadávacích požadavků. Zatím jsme spokojeni. Prosím řidiče o trpělivost. Nový most bude mít dlouhou životnost a bude sloužit i dalším generacím,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Postup stavebních prací včetně dopravních omezení:

  1. sobota 3. září 2022
  • čas: 11:00–16:00

montáž nosníků v poli 4 nad účelovou komunikací

účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)

provoz na silnici D10 bude ve dvou pruzích obousměrný s uzavřeným vnitřním pruhem u středního dělícího pásu

po silnici III/27911 v poli 1 mohou řidiči projíždět bez omezení

  • čas: 16:00–22:00

montáž nosníků v poli 3 nad dálnicí D10 směrem na Turnov

účelová komunikace v poli 4 bude uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)

Uzavřen bude jízdní pás D10 směrem na Turnov (objízdná trasa povede po souběžné větvi D10-1 nad mostem)

silnice III/27911 v poli 1 bez omezení

  • čas 22:00 (sobota)–6:00 (neděle)

přejezd jeřábu do prostoru silnice III/27911 u pilíře 2, technologická přestávka

účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)

provoz D10 ve dvou pruzích bude obousměrný, uzavřený bude vnitřní pruh u středního dělícího pásu

na silnici III/27911 v poli 1 bude kyvadlový provoz kvůli bezpečné vzdálenosti projíždějících vozidel od patek jeřábu

 

  1. neděle 4. září 2022
  • čas 6:00–11:00 montáž nosníků v poli 2 nad dálnicí D10 směrem na Prahu

účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)

uzávěra dálnice D10 směr Praha – objízdná trasa po souběžné silnici III/27911

silnice III/27911 v poli 1 – kyvadlový provoz kvůli bezpečné vzdálenosti projíždějících vozidel od patek jeřábu

  • čas 11:00–15:00 montáž nosníků pole 1 nad silnicí III/27911

účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)

provoz na D10 ve dvou pruzích obousměrně, uzavřený vnitřní pruh u středního dělícího pásu

uzávěra silnice III/27911 – objízdná trasa povede po sil. 27911, 2799, 279, 27917 přes Svijanský Újezd

  • čas po 15. hodině

účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)

provoz D10 ve dvou pruzích obousměrně, uzavřený vnitřní pruh u středního dělícího pásu

silnice III/27911 v poli 1 bez omezení

               Plánek mostu 279-004 je v přílohách. Pohled je ve směru na Turnov. Vlevo Svijany, vpravo Příšovice. Pole číslována zleva.

1. pole – nad III/27911

2. pole – nad D10 směr Praha

3. pole – nad D10 směr Turnov

4. pole – nad místní komunikací (propoj k benzince)

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad

Zadejte text