Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O zajištění dopravní obslužnosti se bude dál jednat

26. 04. 2017

Veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na dočasné zabezpečení autobusové dopravy pro oblasti Východ a Sever byly zrušeny. Důvodem jsou vysoké požadavky dopravců. O zrušení rozhodla na mimořádném zasedání rada kraje, protože zastupitelé tyto body nezařadili na program svého včerejšího jednání. O zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje po 1. červnu 2017 za akceptovatelnou cenu budou s dopravními firmami dále vyjednávat hejtman Martin Půta a jeho statutární náměstkyně Jitka Volfová. Pověřila je tím rada kraje.

Postup výběru dopravců prostřednictvím JŘBU kraj zvolil, aby naplnil nařízení vlády o zvýšení tarifních mezd řidičů v regionální autobusové dopravě, na což musel ze svého rozpočtu vyčlenit 65,5 mil. Kč. Při JŘBU oslovil dopravce zapojené do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. V únoru ale od dvou majoritních dopravců obdržel sdělení, že podle jejich výpočtů není tato suma dostatečná a na zvýšení mezd řidičů vystačí nejpozději do pololetí. Hned začátkem března kraj na mimořádnou situaci reagoval a vypsal veřejné zakázky formou JŘBU na oblasti Sever a Východ, které byly nyní zrušeny. „Dopravci oslovení v jednacím řízení bez uveřejnění nabídli podle názoru rady kraje vysoké ceny. Liberecký kraj by ročně přišel o zhruba 30 milionů Kč oproti odhadovaným nákladům. Nemůžeme připustit, aby se narovnání platů řidičů dotklo občanů Libereckého kraje předražením veřejné autobusové dopravy. Zdůrazňuji, že v době stávky na začátku dubna byla doprava, kterou objednává a platí Liberecký kraj zajištěna, protože jsme s dopravci a odboráři jednali a snažili se najít cestu okamžitě, když jsme se dozvěděli o nařízení vlády. Hospodaříme s veřejnými prostředky a nátlak na další a vyšší požadavky odmítáme," zdůrazňuje hejtman Martin Půta. „Uvědomujeme si riziko omezení veřejné autobusové dopravy, avšak neobhajitelným cenám ustupovat nemůžeme. Konečná cena nemůže ohrozit rozsah dopravy a ani mít vliv na výši jízdného. Máme zhruba měsíc na to, abychom našli řešení. Věřím, že k rozumné dohodě dojdeme, že se s dopravci dokážeme domluvit. Naším cílem je zajištění autobusové dopravy za udržitelnou cenu i po 1. červnu a doufám, že takový zájem mají i dopravci. Průběh JŘBU mě utvrzuje v tom, že by do budoucna bylo jistější a pro občany kraje stabilnější, aby měl Liberecký kraj svého vlastního dopravce," uzavírá hejtman.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad