Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Prevence dětských zranění v dopravě byla hlavní náplní Dní bez úrazů v Libereckém kraji

13. 06. 2014

Dětí jako cyklisté, v roli chodců a dítě jako spolujezdec ve vozidle, to byla hlavní témata osvětové kampaně Zdravých měst  -  Dny bez úrazů.

V Libereckém kraji se konala dvoudenní akce  - 11. 6. na dětském dopravním hřišti v Liberci pro školní skupiny, a 12. 6. v obchodním centru FORUM Liberec prezentací pro veřejnost. Programem na dopravním hřišti prošlo cca 120 dětí, následnou prezentaci v obchodním domě navštívilo několik stovek návštěvníků.

Do příprav a realizace se vedle Libereckého kraje a Týmu silniční bezpečnosti zapojil také Oblastní spolek českého červeného kříže v Liberci a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje.

„Věřím, že podobné aktivity a sdílení dobrých projektů prostřednictvím instituce jako jsou Zdravá města a regiony ČR je správná cesta jak ovlivnit nehodovost a hlavně následky nehodovosti. V kraji sice evidujeme dlouhodobě pokles následků nehod, ale je stále na čem pracovat. Hodně energie v oblasti BESIPu věnujeme dopravní výchově dětí a podpoře projektů, které ji dále šíří ve školách a i v rodině.“ Vladimír Mastník, člen rady kraje pověřený řízením resortu dopravy.

Dnů bez úrazů v obchodním centru Fórum v Liberci se zúčastnila také Ivana Hujerová, členka rady kraje, v jejíž gesci jsou i Zdravá města.

„Jsem ráda, že  Dny bez úrazů opět zdůraznily, že zdraví není záležitostí pouze zdravotníků či pouze dopravy, ale zásadní význam zde hraje prevence a zodpovědnost každého z nás za naše jednání. Také mě potěšilo, že se daří pod záštitou členství v Národní síti Zdravých měst ČR a projektu Zdravý Liberecký kraj propojovat různorodé odbornosti a profese a rozšířit si své znalosti a dovednosti. Věřím, že i touto formou lze přispět ke zdraví a zdravému životnímu stylu našich spoluobčanů,“ doplňuje Ivana Hujerová.  

Děti jsou podle něj bezesporu nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. I přes výrazný trend snižování následků nehod dětí, pohled do statistik jednoznačně poukazuje na nutnost se tomuto tématu pečlivě věnovat. Od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2013 zemřelo při dopravních nehodách v České republice 719 dětí ! ve věku 0-14 let. Další tisíce byly těžce zraněny.

Detailnějším pohledem do statistik nehodovosti lze také odhalit tři zásadní okruhy problémů, které pomocí prevence můžeme zmírnit. Je to určitě chování dětí jako cyklistů, v roli chodců a jejich účast jako spolujezdce ve vozidle. První dvě jde ovlivnit efektivní dopravní výchovou dětí, která musí probíhat jednak ve školách, ale i v rodině. Kvůli třetímu okruhu problémů musejí preventivně působit na rodiče.

Dopravní výchova dětí, zapojení rodičů do této výchovy a jejich vzdělávání v této oblasti je předmětem programů Libereckého kraje a Týmu silniční bezpečnosti LK, který působí v Libereckém kraji ve školách, školkách a prezentuje dopravně bezpečnostní témata veřejnosti. V této oblasti má za sebou Liberecký kraj za poslední roky řadu projektů a stovky aktivit. Dále také významně podporuje systematickou dopravní výchovu na dopravních hřištích v Libereckém kraji, jejímž garantem je Ministerstvo dopravy ČR.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad