Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Při rekonstrukci silnice v Rokytnici nad Jizerou kraj spojil síly s městem. Stavbu to zjednoduší a urychlí

08. 12. 2021

Smlouvu mezi Libereckým krajem a městem Rokytnice nad Jizerou o společném zadávání veřejných zakázek při chystané rekonstrukci krajské silnice číslo II/294, jež Rokytnicí prochází, a to včetně vybudování chodníků, schválila Rada Libereckého kraje. Díky tomu by měly práce postupovat rychleji.

„Smlouva stanovuje podmínky společného postupu při zadání veřejných zakázek, jejichž prostřednictvím bude vybrána firma, která rekonstrukci provede, stejně jako technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Upravuje také podmínky spolupráce smluvních stran v průběhu rekonstrukce,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy. 

Pro zajištění hladkého průběhu celé akce a sladění harmonogramu prací bylo domluveno, že stavební práce, technický dozor a koordinátora bezpečnosti bude u obou akcí – rekonstrukce silnice a budování chodníků – zajišťovat vždy jeden společný dodavatel. Roli zástupce zadavatelů veřejných zakázek bude plnit kraj.

Tyto veřejné zakázky budou zadány po uzavření smlouvy podle vývoje podmínek Integrovaného regionálního operačního programu. S vybranými dodavateli uzavřou vždy oba investoři, jimiž jsou město a kraj, samostatnou smlouvu,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Celkové výdaje části za Liberecký kraj jsou zhruba 186 a půl milionu korun. Předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je ve výši 130 milionů, pročež vlastní podíl kraje činí přibližně 56,5 milionu korun. Celkové výdaje za město jsou ve výši 41 milion korun na vybudování chodníků, parkovacích stání, dešťové kanalizace, veřejné osvětlení a tak dále. Všechny částky jsou včetně DPH. 

Kraj s obcemi při rekonstrukcích krajských silnic dlouhodobě spolupracuje. Při nedávných pracích na silnici číslo II/610, která vede z Turnova k hranicím Libereckého kraje, zaplatily Turnov, Přepeře, Ohrazenice, Svijany a Příšovice úpravu chodníků, přechodů pro chodce, nástupišť autobusových zastávek či veřejného osvětlení.

Podobně tomu bylo i při rekonstrukci průtahu Oldřichovem v Hájích, kterou kraj rovněž provedl za využití financí z Integrovaného regionálního operačního programu. „Celkové náklady na rekonstrukci silnice a výstavbu chodníků v tomto případě činily 165,5 milionu korun. Zhruba 30 milionů zaplatila za výstavbu chodníků obec Oldřichov v Hájích,“ sdělil Jan Sviták.

Stav krajských silnic se dlouhodobě zlepšuje, což potvrdila i nedávná aktualizace Analýzy stavu dopravy na území Libereckého kraje. „Oproti předcházejícímu období, kdy činila průměrná známka komunikací II. a III. třídy 3,11, jsme se posunuli na hodnotu 3,0,“ řekl Sviták. „V roce 2019 to bylo 3,15 a pro srovnání v roce 2016 byla známka 3,25.“

Od roku 2006 do letoška uvolnil kraj na údržbu svých silnic 4.692.518.000 korun. Do oprav a rekonstrukcí včetně státních a evropských dotací putovalo za tutéž dobu 9.071.583.000 korun.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad