Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila dohodu o spolupráci mezi Libereckým krajem a Asociací pro rozvoj infrastruktury, z.s.

04. 04. 2018

Na včerejším zasedání schválila Rada Libereckého kraje dohodu o spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury, z.s (dále ARI). Jejím cílem je sjednocovat názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Liberecký kraj využije pomoc asociace zejména ve věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zajištění veřejné autobusové dopravy v kraji.  

„Liberecký kraj obdržel dopis s nabídkou na spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury. Smluvní strany mají společný zájem na důkladném prověření otázek nabývání podílů v obchodních korporacích veřejnoprávními subjekty. Chceme využít těchto služeb zejména pro vyjasnění přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zajištění veřejné autobusové dopravy v našem kraji“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

ARI formou odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní praxe. Liberecký kraj chce využít služeb asociace pro vyjasnění problematiky v oblasti sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS) ve věci zajištění veřejného dopravce v kraji. Dosavadní rozhodování ÚOHS ve věci zamýšleného nákupu akcií ČSAD Liberec, a.s. je pro Liberecký kraj negativní.  Pokud by se takto mělo přistupovat v podobných věcech i k dalším krajům, a obcím, znamenalo by to velké komplikace, nejen pro ně ale i pro jejich případné partnery. Z těchto důvodů má ARI zájem na vyjasnění přístupu ÚOHS a nabídla Libereckému kraji pomoc.

Asociace má zájem spolupracovat s krajem i v případném dalším navazujícím správním soudním řízení před Krajským soudem, případně též Nejvyšším správním soudem proti novému rozkladovému rozhodnutí ÚOHS.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302

dfagad