Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Silnice lemují nové stromy, kraj jich letos vysadil přes čtyři sta

07. 12. 2016

Liberecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy silnic LK vysázel v letošním roce podél silnic II. a III. třídy celkem 420 nových stromů. V obnově a údržbě silniční vegetace bude pokračovat i v dalších letech.

„Údržbu a obnovu silničních vegetací podél krajských silnic začal Liberecký kraj koncepčně řešit v letošním roce. První dva projekty na výsadbu nových silničních alejí jsou již dokončeny. Oba dva kraj hradil ze svého rozpočtu, projektové dokumentace zpracovala Agentura regionální rozvoje, spol. s r.o,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

Třešňová alej, první z projektů, už lemuje komunikaci II/291 na Frýdlantsku, přičemž se jedná o první etapu. Vysázeno tady bylo 155 stromů. Liberecký kraj za realizaci včetně následné dvouleté péče zaplatil téměř 490.000 Kč. Zhotovitelem byl Ing. Miloš Bukáček BM-Universa.

Další výsadbu zrealizoval kraj podél loni zrekonstruované silnice III/27242, která vede ze Zdislavy do Křižan. Roste zde nyní 124 slivoní a 54 hrušní. Výsadbu prováděl Suchopýr o.p.s. a Liberecký kraj za projekt včetně dvouleté péče o stromy zaplatil bezmála 364.000 Kč.

„Mimo tyto projekty bylo dalších 75 nových stromů vysázeno v rámci rekonstrukce krajských silnic III. třídy v Troskovicích,“ uvádí náměstek Pieter.

Liberecký kraj má svůj Plán péče o silniční zeleň na Frýdlantsku. Dokument byl zpracován na základě závazku kraje pečovat o zeleň a zajistit výsadbu na Frýdlantsku v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, který zahrnuje rekonstrukce krajských silnic. Cílem tohoto materiálu je naplánování systematické péče včetně finančního zajištění a využití dotačních prostředků z Operačního programu životní prostředí.

Ve výsadbě nových stromů bude Liberecký kraj pokračovat. „Připravujeme například projekty podél silnice II/291 – v úseku od křižovatky s polní cestou na Supí vrch po křižovatku s komunikací číslo III/2915 na Dolní Řasnici, dále od Nového Města pod Smrkem po státní hranici. Nové a hlavně zdravé stromy budou lemovat i komunikaci II/2909 – od Raspenavy po Krásný Les a silnici III/03511 – od Frýdlantu po státní hranici,“ dodává Marek Pieter.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text