Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Silnice na Frýdlantsku se začnou opravovat na jaře

20. 12. 2016

Rekonstrukce krajských silnic a s nimi spojená výsadba a nutné kácení některých stromů na Frýdlantsku začne příští rok na jaře. Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic LK minulý týden podepsal smlouvy se zhotoviteli na česko-polský projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. Realizací dojde k bezpečnějšímu provozu a ke zlepšení dostupnosti některých částí Frýdlantska. Opraveno bude zhruba 25 kilometrů rozbitých silnic a vysázeno 1.500 nových stromů.

V rámci projektu budou zrekonstruovány úseky silnic III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice, III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice, III/2909 Raspenava - Krásný Les, II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice a III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice. „Úseky těchto silnic jsou ve velmi špatném stavu a je nutné je opravit. Součástí projektu je i kácení některých stromů podél silnic, protože jsou poškozeny nebo nebezpečně rostou blízko vozovky, a rovněž náhradní výsadba. Kvůli této problematice vznikla pracovní skupina a jejím úkolem bylo najít kompromis, jak zachovat co nejvíce zeleně. Jsme si vědomi toho, že aleje jsou pro Frýdlantsko typickým krajinným prvkem a místní o stromy přijít nechtějí. Celá realizace musí začít nezbytným kácením, pak se budou opravovat silnice a nakonec vysázíme až trojnásobek nových stromů. Naším cílem nikdy nebylo vyasfaltovat krajinu, ale zajistit bezpečnější provoz na silnicích a zlepšit dostupnost této části našeho regionu,“ říká hejtman Martin Půta.

První kácení začne podle harmonogramu již na přelomu ledna a února 2017. S dopravním omezením kvůli stavebním pracím se počítá nejdříve v dubnu. Pokáceno bude přes pět set stromů a trojnásobek jich nechá Krajská správa silnic Libereckého kraje vysázet. Stavební práce budou hotovy nejpozději do konce roku 2018, termín dokončení výsadby bude záviset na poskytnutí dotace z OPŽP.

„Veřejná zakázka na výběr zhotovitelů byla soutěžena na pět částí, podle jednotlivých úseků a kvůli podmínkám dotačního programu v eurech. Oproti předpokládané hodnotě jsme dosáhli zhruba dvacetiprocentní úspory, a to 1,9 mil. EUR, což je asi 51,4 mil. Kč,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Celkové náklady na stavební činnosti po výběrovém řízení činí 7,7 mil. EUR (zhruba 208,1 mil. Kč).

Rekonstrukci silnice III/2915 a III/2918 v Srbské bude na základě výsledku výběrového řízení provádět firma Strabag. U zbylých úseků nejnižší nabídkovou cenu podala společnost Eurovia.

Liberecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace, Krajské správy silnic LK, obdržel na projekt dotaci ve výši 90 procent uznatelných nákladů z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020. Již v roce 2015 schválilo Zastupitelstvo kraje závazek do výše 27 mil. Kč na vlastní podíl a částku 150 mil. Kč na předfinancování tohoto projektu.

„Považujeme za obrovský úspěch projekt realizovat. Nemyslím si, že bychom ještě někdy v budoucnu měli podobnou možnost, jak z tohoto zdroje zrekonstruovat 25 kilometrů úseků krajských silnic na Frýdlantsku,“ dodává náměstek Pieter. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text