Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Silnice u jablonecké přehrady se dočká rekonstrukce

02. 02. 2022

Krajští radní vybrali firmu, která v Jablonci nad Nisou zrekonstruuje úsek silnice III/29029 v části křižovatka u Jablotronu. Investorem rekonstrukce je Liberecký kraj. Statutární město Jablonec nad Nisou se bude podílet na úpravě chodníků, veřejného osvětlení a vegetace. Celková hodnota stavebních prací činí 16.806.900,19 korun včetně DPH. Provede je firma COLAS CZ, a.s. Začít stavět se má v dubnu letošního roku a hotovo by mělo být letos v září.

„Na této stavební akci se podílíme společně se statutárním městem Jablonec nad Nisou. Kraj je investorem samotné rekonstrukce silnice v hodnotě bezmála 13 milionů. Město přispěje necelými čtyřmi miliony. Pevně věřím, že se začne stavět již na jaře letošního roku. Závisí to ale ještě na projednání dopravně inženýrského opatření,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Součástí stavby je zejména úprava povrchu silnice a napojení na areál společnosti ABB. Dojde také k přemístění autobusových zastávek či ke změně podoby vjezdu do areálu tamních firem. Podél silnice vzniknou nové chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Rekonstrukce úseku silnice U Přehrady až k ulici Palackého by měla následovat v příštím roce.

Vloni Liberecký kraj vynaložil na rekonstrukce a opravy silnic 1 miliardu korun, a to včetně státních a evropských dotací. „Na letošek máme připravené silniční investiční akce za zhruba miliardu korun. Na rekonstrukce v letošním roce bez údržby plánujeme 972 milionů korun. Z toho schválený rozpočet 271 milionů korun a ze Státního fondu dopravní infrastruktury by měl kraj obdržet 155 milionů korun,“ uvedl statutární náměstek Sviták.

Z evropských fondů očekává Liberecký kraj také příspěvek ve výši zhruba 364 milionů korun, ovšem zatím není stanoven ani termín zahájení ani podmínky čerpání na další programovací období (IROP II). „Současně dobíhají akce z Integrovaného operačního programu (IROP I) na čtyři investiční akce, mezi kterými jsou například druhá etapa rekonstrukce silnice na Ještěd nebo pozemní komunikace v Křižanech. Kraj má na to v rozpočtu naplánované spolufinancování ve výši 162 milionů korun,“ doplnil Jan Sviták. 

Mapa plánovaných silničních akcí na rok 2022 je na webových stránkách kraje: https://1url.cz/sKvHs

Akce spolufinancované z evropských fondů: https://1url.cz/LKvHj  

Finanční prostředky vložené do silniční sítě (v tisících korun):

rok

údržba

rekonstrukce
a opravy

celkem za rok údržba + oprava

2006

281,430

324,910

606,34

2007

283,560

425,831

709,391

2008

295,960

693,220

989,18

2009

316,050

612,802

928,852

2010

292,835

140,534

433,369

2011

286,994

345,186

632,18

2012

306,730

462,230

768,96

2013

268,397

653,934

922,331

2014

232,121

687,647

919,768

2015

253,867

1098,655

1352,522

2016

294,461

404,573

699,034

2017

318,682

485,957

804,639

2018

288,529

734,590

1023,119

2019

340,810

719,897

1060,707

2020

320,956

927,999

1248,955

2021

311,136

689,953

1001,089

CELKEM

4.692,518

9.407,918

14.100,44

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

dfagad