Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Skončilo dopravní omezení na silnici I/35 ve směru na Prahu, v opačném směru bude ještě pokračovat do konce listopadu

07. 11. 2016

Na základě vyhodnocení postupu stavebních prací dojde k úpravě dopravních omezení na silnici I/35 mezi Libercem a Hodkovicemi nad Mohelkou. Krajský úřad Libereckého kraje povolil v září letošního roku na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR částečnou uzavírku silnice I/35 v úseku silničního km cca 24,900 – 33,600 (Liberec, Doubí – Hodkovice nad Mohelkou) z důvodu rekonstrukce zádržných systémů, kdy jsou instalována svodidla ve středním dělícím pásu a svodidla na obou krajnicích daného úseku na silnici I/35 a probíhá i oprava krajnic vozovky silnice.

V úterý 8. 11. 2016 bylo ukončeno veškeré dopravní omezení v jízdním pásu ve směru na Prahu. Rekonstrukce zádržných svodidel na krajnicích vozovky v tomto jízdní pásu mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou bude pokračovat v roce 2017 po skončení zimního období.

Od 8. 11. 2016 do 15. 11. 2016 budou i nadále pokračovat dopravní omezení v jízdním pásmu ve směru na Liberec, konkrétně v úseku Rádelský mlýn – Liberec, kde se bude nadále jezdit v jednom jízdním pruhu. Výměna zádržných svodidel a oprava krajnic silnic by na tomto úseku měla skončit nejpozději v úterý 15. 11. 2016.

Pokud klimatické podmínky dovolí pokračovat v rekonstrukci zádržných systémů tak, od 15. 11. 2016 do konce listopadu, budou pokračovat práce na krajnicích v jízdním pásu Hodkovice – Rádelský mlýn. V případě nástupu zimního období a nemožnosti pokračovat v rekonstrukci, bude neprodleně dopravní omezení odstraněno.

Modernizace bezpečnostních systémů na daném úseku je nutná z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti provozu, jelikož stávající zádržné systémy nevyhoví kategorii silnice pro motorová vozidla.

V roce 2017 bude probíhat modernizace zádržných systémů ve středním dělícím pásu i na krajnicích na navazujícím úseku I/35 Hodkovice nad Mohelkou – Ohrazenice. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad

Zadejte text