Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Téměř tři kilometry obchvatu v Dubé se zítra otevřou řidičům

29. 06. 2017

Přeložka silnice I/9 – obchvat města Dubá na Českolipsku bude v pátek 30. června 2017 uveden do provozu. Celková délka obchvatu je 2,9 km. Stavba zahrnuje tři mostní objekty a jednu mimoúrovňovou křižovatku. Přeložka silnice je realizována v kategoriální šířce 9,5 metru. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Celkové náklady na přeložku silnice činí 440 mil. Kč bez DPH.

Krajský úřad Libereckého kraje v působnosti speciálního stavebního úřadu povolil předčasné užívání stavby přeložky silnice I/9 – obchvat města Dubá na Českolipsku. Současně byl povolen zkušební provoz stavby, v rámci kterého bude před vydáním kolaudačního souhlasu měřením prokázán soulad s ustanoveními zákona o ochraně veřejného zdraví.

Přeložka silnice I. třídy bude uvedena do provozu v pátek 30. června 2017 v dopoledních hodinách. Kromě podstatného zlepšení poloměrů směrových oblouků a podélných sklonů, bude odvedena tranzitní doprava ze zastavěné části města Dubá a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení hlukové a exhalační zátěže.

Celková délka přeložky silnice činí 2 922 metrů. Stavba obsahuje tři mostní objekty o celkové délce 306 metrů, jednu mimoúrovňovou křižovatku. Přípravné stavební práce byly zahájeny již v dubnu roku 2014 sdružením společností Sdružení firem STRABAG a.s., STRABAG RAIL a.s., INTEGRA STAVBY a.s..

Ředitelství silnic a dálnic na území Libereckého kraje v současné době dokončuje přípravu realizace dalšího obchvatu, konkrétně obchvatu města Kravaře na silnici I. třídy číslo 15, na které je již vydáno pravomocné stavební povolení. Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2018.

 

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549

dfagad

Zadejte text