Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Chrastavě skončila stavba přeložky silnice z centra města podél řeky Jeřice

01. 09. 2015

Liberecký kraj dokončil závěrečnou III. etapu přeložky komunikace II/592 v Chrastavě, která navazuje na dvě předchozí stavební akce. Stavba odklání dopravu z centra města do nové polohy podél koryta řeky Jeřice. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 4. září v 9:00 hodin za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, starosty Chrastavy Michaela Canova, zástupců Krajské správy silnic LK, zhotovitele, projektanta a dalších hostů.

Trasa poslední etapy rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Pobřežní a Vítkovská a končí v křižovatce s ulicí Frýdlantská. Celková délka nově zbudované přeložky je cca 474 m.

„Stavební práce zahrnovaly především výstavbu zcela nové komunikace a stavbu nového mostu přes řeku Jeřici, dále vybudování nové protihlukové a nábřežní zdi a lávky pro pěší. Součástí byly nové přechody pro chodce, vegetační a sadové úpravy, veřejné osvětlení či nové dopravní značení,“ říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Stavbu na základě výběrového řízení realizovala firma Metrostav a.s. Projekt byl financovaný z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 100% uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové stavební náklady činily 28,8 mil. Kč bez DPH.  Z toho 825 tis. Kč je neuznatelný výdaj hrazený z rozpočtu LK.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad