Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Harrachově vzniká nová výhybna pro křižování vlaků

01. 10. 2015

Správa železniční dopravní cesty zahájila práce na vybudování výhybny Harrachov na trati z Liberce přes Tanvald do polské stanice Szklarska Poręba Górna. Akce bude dokončená ještě v letošním roce, a tak přínosy celého projektu ocení cestující, kteří se vydají po této turisticky oblíbené trati již během nadcházející zimy.

Zřízení výhybny Harrachov je nezbytným krokem pro naplnění dopravního modelu Libereckého kraje na trati Liberec – Tanvald s pokračováním vybraných vlaků dále ve směru do Harrachova a Polska. Právě Harrachov, který se nachází v těsné blízkosti státní hranice, je svou polohou uprostřed mezi stanicemi Tanvald a Szklarska Poręba Górna nejvhodnějším místem pro křižování vlaků.

Modernizace harrachovské dopravny bude zahrnovat částečnou výměnu železniční svršku a zároveň zlepšení parametrů železničního spodku. Výhybky se samovratnými přestavníky budou vzhledem k nadmořské výšce 740 m n. m. vybaveny elektrickým ohřevem. Stávající kusou manipulační kolej č. 3 nahradí předjízdná kolej stejného označení, u které vznikne 110 metrů dlouhé vnější nástupiště s atypickým dřevěným přístřeškem pro cestující. Projekt dále zahrnuje rekonstrukci již existujícího nástupiště u koleje č. 1, kromě toho zde dojde k obnově orientačního systému a úpravám osvětlení. Přístup k vlakům bude bezbariérový.

Celkové investiční náklady stavby s názvem Zřízení výhybny Harrachov činí 34 790 000 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 27 478 958 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. 

 

Název stavby

Zřízení výhybny Harrachov

Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Projektant

METROPROJEKT Praha a.s.

Zhotovitel

STRABAG Rail a.s.

Traťová rychlost

v hlavní koleji 50 km/h, s lokálními omezeními na 40, resp. 35 km/h

Termín zahájení stavby

09/2015

Termín dokončení stavby

11/2015

Celkové náklady stavby

34 790 000 Kč (bez DPH)

Schválený příspěvek EU

27 478 958 Kč

 

TZ/Správa železniční dopravní cesty

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad