Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Sosnové si děti z domovů užijí Rytířské dopravní BESIP hrátky

30. 07. 2015

Krajské koordinační pracoviště BESIP ve spolupráci s Dětským domovem Dubá – Deštná, Policií ČR, městskou policií, skupinou motorkářů Rytíři silnic, Autodromem Sosnová a dalšími partnery pořádají dne 31. července 2. ročník celostátní dětské dopravní soutěž dětských domovů „Rytířské dopravní BESIP hrátky 2015„. Záštitu nad akcí převzal radní Libereckého kraje pro dopravu Vladimír Mastník, který na autodrom dorazí společně s radní pro školství Alenou Losovou.

Celostátní dopravní soutěž dětských domovů se koná od 9:00 do 18:00 hodin, zážitkovou formou pohádkového příběhu. Součástí soutěže bude bohatý doprovodný program pro děti zaměřený na výchovu k morálním hodnotám, odpovědnosti při dodržování zásad a pravidel, ochrany zdraví a životů při pohybu na silnicích formou příkladů a vzorů historických postav.

Cílem akce je podpora zavádění systému dopravní výchovy v dětských domovech pro znevýhodněné děti, které bezesporu patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu.  Dětské domovy nedisponují dopravními hřišti a jejich umístění zpravidla neumožňuje pravidelné návštěvy systematické dopravní výchovy. Proto Krajské koordinační pracoviště BESIP pro Liberecký kraj ve spolupráci s Policií ČR, partnerským aktivem BESIP – Rytíři silnic a dětským domovem Dubá – Deštná průběžně organizuje společný projekt zaměřený na dopravní výchovu v dětských domovech nazvaný „Dopravní hrátky„.

 

 

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad

Zadejte text