Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vloni kraj vysázel více než 6 tisíc stromů. Spustil také aplikaci informující o stavu alejí  

25. 01. 2022

Celkem 6 tisíc nových stromů vysadila vloni Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK) podél silnic II. a III. třídy a také na pozemcích po demolicích v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Kraj má na rok 2022 již zpracované projektové dokumentace na ošetření a obnovu dalších 12 alejí. Spustil také aplikaci pro lepší orientaci k tématu výsadby stromů a k údržbě silniční zeleně.

„Jsem rád, že úspěšně pokračujeme v trendu péče o aleje podél krajských silnic. Záleží nám nejenom na jejich estetické hodnotě, ale i praktickém využití. Stromy udržují krajinný ráz a přispívají k zadržování vody. Řidiči se také během průjezdu alejemi nemusí obávat neočekáváných prudkých nárazů větru, jelikož je stromořadí před nimi ochrání,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

„Aleje jsou důležitý krajinný prvek. Ochrání silnici před některými projevy nepřízně počasí, ale zejména jsou biotopem pro řadu živočišných druhů a podporují správnou funkci vodního režimu. Dalšími systematickými kroky kraje budou návrhy na výsadbu alejí také mimo krajské silnice, a to v rámci krajiny, polních cest a místních komunikací,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Celkové náklady na výsadbu krajských alejí dosahovaly v roce 2021 téměř třech milionů korun bez DPH. Podíl kraje přitom činil 20 % z této částky, tedy téměř 600 tisíc korun. „V této částce však není zahrnuta projektová příprava či jiné související služby včetně ošetření stávající zeleně či následná péče o zeleň vysazenou v předchozích letech,“ dodal statutární náměstek Sviták.

Nových stromů se vloni dočkali lidé například na Novoborsku a Turnovsku. Další výsadby kraj dokončil mimo jiné v oblasti Hradčan či Svébořic.

„V dalších letech, počínaje rokem 2022, budeme pokračovat v přípravě alejí v oblasti Novoborska či Turnovska a v dalších oblastech napříč celým Libereckým krajem,“ doplnil Sviták.  

„Liberecký kraj jako i v jiných letech opakovaně vyhlásil dotační program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, ze kterého lze podpořit nové výsadby a ošetření stávajících alejí, zejména podél místních komunikací ve správě obcí,“ doplnil radní Židek.

Ze strany poskytovatele dotace – Státního fondu životního prostředí České republiky – nebyly ještě vyhlášeny další výzvy z nově připravovaného Operačního programu Životní prostředí. „Nemůžeme tedy ještě odhadnout, kolik stromů se letos v kraji vysadí,“ dodal Sviták.

Liberecký kraj má zpracovaný přehled stromořadí i elektronicky, a to v aplikaci Stromy a aleje v Libereckém kraji https://stromy.kraj-lbc.cz/. Ta nabízí lepší orientaci ve stavu projektových příprav v údržbě silniční zeleně. KSS LK může do aplikace vstupovat formou editace dat. Aplikace bude také sloužit veřejnosti. Nabízí prezentaci líp republiky i obecné kapitoly věnované ochraně a údržbě zeleně. Připravuje se také otevřený vstup pro školy, kde žáci a učitelé mohou mapovat zajímavé stromy, a další užitečné aktivity.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

dfagad