Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Horního Polubného do Kořenova se jezdí po nové silnici

24. 06. 2015

Z Kořenova do celých Jizerských hor je nyní příjemnější cestování. Liberecký kraj dokončil rekonstrukci silnice III/29019 Horní Polubný – Kořenov.  Slavnostní ukončení stavby, kterého se zúčastní také náměstek hejtmana Marek Pieter a krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, se koná v pátek 26. června od 11:00 hodin u kostela v Horním Polubném.

Rekonstrukcí 2,2 km dlouhého úseku od křižovatky se silnicí I/10 v obci Kořenov až po křižovatku se silnicí III/29018 u kostela v obci Horní Polubný vznikla modernizovaná komunikace III. třídy se zkapacitněním průjezdu a celkovým zlepšením parametrů. Stavební práce zahrnovaly také opravu všech propustků, obnovu krajnic, vyčištění příkopů, odvodnění celého úseku i obnovu vodorovného dopravního značení a výměnu svislého dopravního značení.

Projekt „Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov“ byl financovaný z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 100% uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové náklady stavby, kterou na základě výběrového řízení prováděla společnost SWIETELSKY stavební s r.o., činily 16,5 mil. Kč bez DPH.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad

Zadejte text