Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Integrovaného regionálního operačního programu chce Liberecký kraj získat více než 1 miliardu Kč na silnice

17. 07. 2015

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 14. července rozhodla o zahájení výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu na zhotovení projektových dokumentací pro provádění stavby na akce rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice a humanizace průtahu III/2904 Oldřichov v Hájích. Obě akce jsou připravovány k realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy na vybrané úseky silnic II. a III. tříd, kde bude Liberecký kraj žádat o dotace. Již nyní připravuje projekty, tak aby byly včas a řádně přichystané. 

Liberecký kraj zahajuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace u následujících akcí. Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby – rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice. Jedná se o humanizaci od okružní křižovatky se silnicí II/293 směrem na Studenec po křižovatku se silnicí III/2936 (křižovatka ulic Čs. Legií a Branská). Na tomto úseku budou nově vybudovány chodníky, přechody pro chodce nebo místa pro přecházení, dojde k zúžení jízdních pruhů, zřízení odvodňovacích proužku a stávající křižovatky budou prověřeny z hlediska bezpečnosti provozu. U této akce město Jilemnice nechalo zadat dokumentaci pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti. Liberecký kraj nyní zadává dokumentaci pro provedení stavby, na základě které bude vybrán zhotovitel stavby. Jedná se o vzornou spolupráci města a kraje při přípravě akce. Realizace akce je plánována rok 2016.

Druhou akcí je zhotovení projektové dokumentace k humanizaci průtahu silnice III/2904 v Oldřichově v Hájích. Dokumentace se týká úseku v délce 3,2 km. V rámci akce dojde
k odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a příkopech. Bude provedena kompletní obnova odvodnění, včetně rekonstrukce všech propustků, posouzena jejich funkčnost a účelnost. Dojde k modernizaci nebo vytvoření příkopů, v případě osazení betonových obrub bude povrchová dešťová voda z komunikace podchycena uličními vpustěmi do nové dešťové kanalizace. Součástí akce je zrekonstruování autobusových zastávek a také bude obnoveno a doplněno vodorovné dopravní značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. U této akce je platné územní řízení a během příštího roku má kraj v plánu získat stavební povolení, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele. Realizace akce je plánována na rok 2017.

Obě akce jsou připravovány k realizaci z IROP v rámci výzvy na vybrané úseky silnic II. a III. tříd, specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Výše spolufinancování ze strukturálních fondů může činit až 85 % způsobilých výdajů projektů.

V současné době má Liberecký kraj v přípravě akce:

 • Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna – plán realizace v roce 2016,
 • Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – plán realizace v roce 2017,
 • Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Bořkovská, Brodská, včetně humanizace Bořkovské – plán realizace v roce 2016

Dokončuje se výběr zhotovitelů projektových dokumentací u akcí:

 • Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje – plán realizace 2018,
 • Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) - plán realizace 2018,
 • Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov – plán realizace 2017,

Dále se připravují nebo budou zahájeny přípravy akcí:

 • Silnice II/268 – severozápadní obchvat města Zákupy,
 • Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14,
 • Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov,
 • Silnice II/270 Doksy – Dubá
 • Silnice II/286 Košťálov – Ploužnice,
 • Silnice II/279 Svijany – Kobyly,
 • Silnice II/286 Jilemnice – Košťálov

Liberecký kraj v rámci IROP, v rámci výzvy na vybrané úseky silnic II. a III může proinvestovat minimálně 1,3 mld. Kč. V současné době jsou již připravovány projekty za 2,2 mld. Kč. V příštím roce by rád Liberecký kraj zrekonstruoval první tři akce za cca 120 mil. Kč.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad

Zadejte text